Twente als succesvol Zelfredzaamheidsdistrict

Harry Stopel, portefeuillehouder Zelfredzaamheid

Als vrijwilliger heb ik in besturen al veel ervaring op gedaan, maar toch is het in iedere harry-web.jpgorganisatie anders. Toen ik bij het Rode Kruis begon heb ik ook kenbaar gemaakt dat er uitdagingen en kansen moeten zijn als bestuurder. Maar ook dat de organisatie in beweging is of komt en meegaat met hetgeen nu door de samenleving wordt gevraagd.

Het spreekt voor zich dat ik met de neus in de boter ben gevallen en zeker bij het Rode Kruis wel mijn energie kwijt kan in deze turbulente fase van veranderingen. Veranderingen die er natuurlijk op verschillende niveaus flink inhakken, maar ook weer nieuwe kansen en uitdagingen zullen bieden voor iedereen in de organisatie. Vaak zal eerst gezamenlijk en zorgvuldig die lastige berg moeten worden beklommen, maar als de top eenmaal bereikt is komt het nieuwe perspectief voor een ieder persoonlijk snel in beeld en kan een noodhulp organisatie als het Rode Kruis zich landelijk weer beter profileren.

Vooral de portefeuille Zelfredzaamheid staat momenteel volop in de belangstelling, waarbij de afdelingen worden gevraagd een flink aantal slagen te maken. Ik realiseer me heel erg goed dat de stap van Sociale Hulp naar Zelfredzaamheid veel obstakels kent en het voor veel vrijwilligers moeite kost om deze overstap te maken, maar we hebben nog tot 2020 de tijd en bovendien zijn er heel veel combinaties en tussenoplossingen mogelijk.

Overigens zou het wel een knappe prestatie zijn als we er in 2014 in zouden slagen één of meer gezamenlijke Zelfredzaamheidsactiviteiten in het district te ontwikkelen en uit te voeren.

Vanzelfsprekend wil ik hieraan graag mijn bijdrage leveren met het ultieme doel Twente als een succesvol Zelfredzaamheidsdistrict op de landelijke kaart van het Rode Kruis te zetten.