Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Twente Actueel Nieuws Tracingteam Twente
16 april 2012 |

Tracingteam Twente

Eén van de kerntaken van het Rode Kruis is “RESTORING FAMILY LINKS’: het herstellen van familiecontacten, die als gevolg van oorlogsomstandigheden of natuurrampen verloren zijn gegaan. Het tracingteam in Almelo bestaat uit 6 gespecialiseerde en goed getrainde vrijwilligers, die hun bijdrage leveren aan dit internationale opsporingswerk.

Werkwijze

Bij het behandelen van een aanvraag zijn altijd 2 vrijwilligers betrokken, vanwege de complexiteit van een aanvraag. Emotionele problemen, cultuurverschillen en taalbarrières kunnen de gesprekken bemoeilijken. Vaak wordt een (telefonische) tolkendienst ingeschakeld. De vrijwilligers moeten scherp letten op wat er gezegd en bedoeld wordt en of het allemaal goed overkomt. De behandeling van een aanvraag omvat twee delen. In het eerste gesprek komen de (on)mogelijkheden van het Rode Kruis aan de orde en wordt aangegeven welke informatie er nodig is om een zoekactie te starten. In het tweede gesprek worden de benodigde gegevens genoteerd (in het Engels) , waar nodig voorzien van toelichtingen, ondertekend door de aanvrager en verzonden naar de afdeling Opsporing en Ondersteuning van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. Van hieruit gaat, na een eerste screening, de aanvraag naar het Internationale Rode Kruis in Geneve en vervolgens naar het land, waar de gezochte personen vermoedelijk verblijven. Daar nemen medewerkers van Rode Kruis/ Rode Halve Maan de taken over. 

Privacy

Privacybescherming en aandacht voor de veiligheid van zoekers en gezochten maken een zeer zorgvuldige werkwijze noodzakelijk. Snelle succesjes zijn zeldzaam. Maar een succesvolle opsporing en contactherstel geeft het team bijzonder veel voldoening. “De speurtocht die je samen met de hulpvrager onderneemt om het opsporingsverzoek dusdanig te formuleren zodat anderen hiermee aan de slag kunnen geeft de meeste voldoening” ,aldus Jaap van de Woord, coördinator van het Tracingteam.
 
 
Belangstellenden kunnen via tracingtwente@redcross.nl alle gewenste informatie verkrijgen.