Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Twente Actueel Nieuws Rode Kruis Twente en Veiligheidsregio Twente bundelen krachten
16 december 2014 |

Rode Kruis Twente en Veiligheidsregio Twente bundelen krachten

Ondersteuning van een stille tocht of de organisatie van een herdenkingsbijeenkomst? Het Rode Kruis district Twente heeft vijftig vrijwilligers opgeleid om bij rampen en calamiteiten professionele ondersteuning te bieden in Twente. Het Rode Kruis en de Veiligheidsregio Twente bundelen hiermee hun krachten. Deze samenwerking is op 15 december jl. bekrachtigd met de ondertekening van de overeenkomst regionale ondersteuning Bevolkingszorg.

Op maandag 15 december jl. is de overeenkomst ondertekend door de heer Schelberg (vice-voorzitter Veiligheidsregio Twente), de heer graaf van Hogendorp (voorzitter Rode Kruis district Twente) en mevrouw Slotman (secretaris Rode Kruis district Twente). Deze ondertekening heeft voor het Rode Kruis nog een feestelijk tintje. Het is de tiende overeenkomst Bevolkingszorg dit jaar tussen het Rode Kruis en een Veiligheidsregio. Tijdens de begeleidende toespraken is de verwachting uitgesproken dat de samenwerking tussen het Rode Kruis en de Veiligheidsregio Twente in de toekomst op dezelfde prettige wijze zal plaatsvinden als de afgelopen jaren. Na de ondertekening volgde een warm applaus van alle aanwezigen waaruit dank voor het verleden en hoop voor de toekomst klonk.

De vrijwilligers van het Rode Kruis hebben een hechte samenwerking met de Twentse gemeenten. Doordat de gemeenten hun krachten hebben gebundeld binnen de Veiligheidsregio, is er één beleid voor bevolkingszorg opgesteld. Tegelijkertijd heeft het Rode Kruis zich voorbereid op dit nieuwe beleid. De overeenkomst met de Veiligheidsregio Twente vervangt de overeenkomst Opvang en Verzorging tussen de Twentse gemeenten en het Rode Kruis. De nieuwe dienstverlening heeft zelfredzaamheid als uitgangspunt. Bevolkingszorg zal zich met name richten op die mensen die niet of minder zelfredzaam zijn. Daartoe heeft het Rode Kruis in Twente inmiddels 50 vrijwilligers opgeleid volgens een landelijk protocol. Zij kunnen op korte termijn professionele ondersteuning bieden aan de Veiligheidsregio bij rampen en calamiteiten.

Doordat vrijwilligers van het Rode Kruis landelijk dezelfde opleiding hebben gevolgd, kan het Rode Kruis door landelijke bijstand voor langere tijd ondersteuning bieden als dat nodig blijkt. De vrijwillige hulpverleners kunnen dag en nacht helpen bij grote en kleine noodsituaties. Ondersteuning kan bestaan uit het opvangen van getroffenen en het opzetten van informatiepunten en herenigingsplaatsen. Verder is in de overeenkomst vastgelegd dat het Rode Kruis zorgt voor de ondersteuning bij stille tochten en herdenkingsbijeenkomsten mocht hier vanuit de gemeenschap behoefte aan bestaan.​