Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Twente Actueel Nieuws Het Nederlandse Rode Kruis Prinses Margriet Fonds
4 oktober 2011 |

Het Nederlandse Rode Kruis Prinses Margriet Fonds

Het Nederlandse Rode Kruis Prinses Margriet Fonds
Gisteravond is een aantal vrijwilligers van onze afdeling naar Carré in Amsterdam geweest voor een heel bijzondere avond. Deze avond was de start van het Nederlandse Rode Kruis Prinses Margriet Fonds.
Het Nederlandse Rode Kruis Prinses Margriet Fonds is een nieuw fonds waar het woord preventie centraal staat. Het fonds wil kwetsbare gemeenschappen weerbaarder maken tegen dreigende rampen. Dit gebeurt door het geven van voorlichting en training op het gebied van rampen en het voeren van gerichte acties om risico's op rampen te verminderen, door bijvoorbeeld het opzetten van waarschuwingssystemen en evacuatieplannen. Het Prinses Margriet Fonds moet bijdragen aan een afname van slachtoffers bij rampen. Het fonds is vernoemd naar de prinses als dank voor haar jarenlange inzet voor het Nederlandse Rode Kruis.
Ivo Niehe presenteerde de benefietavond in samenwerking met de Rode Kruisambassadeurs Irene Moors, Floortje Dessing en Eric Corton. René Froger, Hans Liberg, Wouter Hamel en Introdans traden op.
 
Prinses Margriet Fonds.jpg
Ivo Niehe begon op een leeg toneel, dat naarmate de avond vorderde werd aangekleed met foto’s. Elke foto was symbolisch voor wat de spreker of spreekster vertelde. Uiteraard begon Ivo met de oprichter Henry Dunant. Hierna volgde een prachtig optreden van Introdans met “Evening Songs”. Eric Corton memoreerde een aantal rampen: de watersnoodramp in Nederland in 1953, de tsunami in Haïti, de ramp in Japan, de jaarlijkse overstromingen in Colombia en de droogte in Ethiopië.
Irene Moors, ambassadrice van hulp binnen Nederland, stelde een aantal vrijwilligers voor, waarvan de oudste – inmiddels 88 jaar – in 50 jaar met zijn collectes op het station in Rotterdam € 500.000,-- had opgehaald! De jongste vrijwilligster hoopte dat over 10 jaar de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers 10 jaar lager zou zijn. Na het muzikaal intermezzo van Wouter Hamel werd iedere gast tijdens de pauze een drankje aangeboden.
Het tweede gedeelte van de avond werd ingeluid door Hans Liberg die op zijn eigen wijze de zaal liet mee participeren in zijn optreden. De derde ambassadeur Floortje Dessing vertelde samen met de directeur Cees Breederveld over de hulp in Bangladesh, dat jaarlijks geteisterd wordt door overstromingen. Hij presenteerde een foto waarop een hoge brug was afgebeeld die gebruikt kan worden tijdens de overstromingen om het gewone leven op gang te houden (zie foto links op toneel). Cees vindt dat deze brug symbolisch een brug naar de toekomst uitbeeldt. Hij is er van overtuigd dat door onder meer de zelfredzaamheid van mensen te versterken en hun bewustzijn van risico’s te vergroten, wordt gezorgd dat minder mensen het slachtoffer worden van rampen.
€ 1,-- preventiehulp staat gelijk aan € 5,-- tot € 10,-- noodhulp!
Na het optreden van René Froger werd prinses Margriet op het toneel uitgenodigd, die de avond samenvatte als “een warm bad”. De prinses vindt het een eer dat het nieuwe fonds aan haar is opgedragen; zij hoopt dat dit Nederlandse fonds een internationaal fonds wordt en dat het een groot fonds wordt, waardoor veel preventiehulp gegeven kan worden.
Tot slot van de avond bood Cees Breederveld prinses Margriet een cheque ter waarde van € 1.095.000,-- aan voor een goed begin, een goede basis van het Nederlandse Rode Kruis Prinses Margriet Fonds.
 
Margaret Langeler
Afdeling Hof van Twente