​Even voorstellen

Nico Mol, penningmeester

Sinds 2012 ben ik met pensioen als hoogleraar op henico_mol.jpgt gebied van de overheidsfinanciën aan de Universiteit Twente. Als penningmeester in het districtsbestuur Twente van NRK (vanaf mei 2013) kan ik aan mijn voormalige wetenschappelijke functie nu binnen het Rode Kruis een praktisch vervolg geven. Met name in samenspraak met de afdelingspenningmeesters, want het eigenlijke werk waarvoor het geld in het district is bedoeld wordt binnen de afdelingen gedaan. Mijn rol als districtspenningmeester zie ik daarbij vooral in de verbinding tussen die afdelingsfinanciën en de professionele financiële organisatie van het NRK.

De afstemming  op landelijk niveau van alle activiteiten binnen het Rode Kruis brengt onvermijdelijk veel bureaucratie met zich mee. Die noodzakelijke ballast mag echter niet ten koste gaan van de inzet en motivatie van de vrijwilligers op de werkvloer in de afdelingen. Vanuit het districtsbestuur als schakel tussen die lokale vrijwilligers en de burelen in Den Haag hoop ik tot evenwichtige verhoudingen daarin te kunnen bijdragen.


Nieuwsbrief District Twente december 2013

Uitdaging als kerstboodschap - Frederik van Hogendorp, Voorzitter
Even voorstellen - Saskia Slotman, Secretaris
Het einde van een bewogen jaar - Ben Sanders, Nationale noodhulp en bevolkingszorg
Vele ambities voor het Rode Kruis - Faruk Uçar, Communicatie
Even voorstellen - Monique van Haaf, Vrijwilligersmanagement
Input van iedereen - Paula Dijkers, Webredacteur
Oproep (wijzigingen e-mailadres)