​Het einde van een bewogen jaar is weer in zicht

Ben Sanders, Bestuurder Nat. Noodhulp en Bevolkingszorg

Nu we met z’n allen ras naar het einde van het zeer bewogen jaar 2013 hollen en de kerstdagen weer voor onze deur staan wordt het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan de medemens te denken, waarom doen we dat eigenlijk bijna alleen in deze tijd? Die vanzelfsprekendheid heeft toch niet alleen met de kerstgedachte te maken of met donkere winterse dagen? Wij hebben dit jaar een beetje gedwongen meer als anders gesproken over ‘participatiemaatschappij’. Wordt het dan ook niet eens tijd om ons iedere dag wat meer te bekommeren om de medemens die het altijd of doorgaans moeilijk hebben, en dan vooral in deze kersttijd?

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat er met name in de Kersttijd zo openlijk en nadrukkelijk bij wordt stil gestaan. Is het in de rest van het jaar dan minder nodig om er stil bij te staan of is het dan allemaal zo gewoon? Het is droevig dat er zoveel mensen met de feestdagen 2013 om welke redenen dan ook zijn aangewezen op bijvoorbeeld de voedselbank. En dat in een land welke wereldwijd bekend staat als een ‘rijk’ land, wij miljoenen bij elkaar brengen voor rampen en schreinende gevallen in verre landen, maar heel makkelijk onze naasten die het moeilijk hebben niet zien staan.

Laten we de ogen open houden en laten we met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen, vasthouden aan die oude gedachte ‘Vrede op aarde en in de mens een welbehagen’ en geloven in de toekomst. Kijk om u heen of u iets kunt betekenen met een klein beetje hulp voor uw medemens die het moeilijk heeft! Samen de schouders eronder en vertrouwen hebben in die toekomst verlicht heel veel.

Wij, het Districtsbestuur Twente, hopen dat wij het afgelopen jaar uw belangen zo goed mogelijk hebben vertegenwoordigd en we kunnen u beloven dit volgend jaar wederom naar eer en geweten te zullen doen. Daarbij zullen wij i.v.m. allerlei veranderingen uw steun en medewerking heel hard nodig hebben. Ik wens u allen een heel fijn en vredig kerstfeest toe en ik wens u en uw dierbaren een heel goed en gezond 2014. Bon Noël pour vous!


Nieuwsbrief District Twente december 2013

Uitdaging als kerstboodschap - Frederik van Hogendorp, Voorzitter
Even voorstellen - Saskia Slotman, Secretaris
Even voorstellen - Nico Mol, Penningmeester
Vele ambities voor het Rode Kruis - Faruk Uçar, Communicatie
Even voorstellen - Monique van Haaf, Vrijwilligersmanagement
Input van iedereen - Paula Dijkers, Webredacteur
Oproep (wijzigingen e-mailadres)