Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Tsunami Voorbereiding op de bouw

Voorbereiding op de bouw

Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen bij het herbouwen van huizen die geheel of gedeeltelijk zijn verwoest. In totaal is er voor bouw in Balapitiya budget voor 400 huizen beschikbaar gesteld. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 2,35 miljoen euro.Voorbereiding op de bouw.jpg

 

Het gaat om een zogeheten top-up. Mensen krijgen geld van de overheid waarmee ze hun huis kunnen herbouwen. Dat is ongeveer 2500 dollar. Kort na de ramp was dat voldoende om een huis te bouwen, maar door de enorme inflatie is dat nu bij lange na niet meer voldoende. Wij passen het ontbrekende bedrag bij. Dat is afhankelijk van de schade zo´n 2500 tot 5000 dollar per huis. Ook bieden wij technische hulp bij de bouw. In principe bouwen de mensen zelf, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven. Alleen als ze dat echt niet kunnen, stellen we geld beschikbaar voor een aannemer.

Het geld dat wij geven is voldoende om een huis te repareren of om op dezelfde plek een klein huis bouwen volgens de minimum-eisen die de Sri Lankaanse overheid stelt. Zo´n huis is groot genoeg voor een klein gezin. Maar sommige huizen waren oorspronkelijk veel groter. Er woonden grote families, met meerdere gezinnen, grootouders ongetrouwde tantes en noem maar op. Voor die extended families zijn de nieuwe huizen te klein. Ze worden daarom zo gebouwd dat ze eenvoudig op termijn zelf zijn uit te breiden.

De lijst

De Sri Lankaanse overheid heeft lijsten samengesteld van mensen die voor hulp in aanmerking komen. Die lijsten blijken vaak niet te kloppen. Daar zijn allemaal redenen voor. Wij controleren de lijst daarom altijd. Heel belangrijk is om te zien of de mensen op de lijst misschien al hulp hebben gehad van een andere hulporganisatie. Dat is heel vaak het geval. En we controleren ook of de mensen op de lijst aantoonbaar eigenaar zijn van het huis dat herbouwd moet worden. Alleen dan krijgen ze geld van de overheid voor herbouw, en het voorkomt slepende juridische procedures.

Vrijwilligers

Eerst komen onze vrijwilligers langs bij de mensen die op de overheidslijst staan. Die doen een eerste onderzoek en halen de meeste ongerechtigdheden er al uit. Bij de mensen die overblijven, komen de beneficiary managers langs en technical officers komen de schade aan de huizen opnemen; zijn ze geheel beschadigd of gedeeltelijk, en in dat laatste geval hoe erg? Tot slot volgt een juridische controle: zijn de mensen op de lijst aantoonbaar eigenaar van het huis? Daar blijft het vaak steken omdat de papieren ontbreken. Niet omdat ze bij de tsunami zijn weggespoeld, maar omdat ze er nooit zijn geweest.

Eigendom

Zoals in dit geval: iemand heeft een stuk land met een huis erop en vier zonen. Die zonen erven alle vier een stukje van het land. Die zonen hebben elk ook weer vier zonen en die erven allemaal ook weer een stukje van het land. Het stuk land waar het huis op staat heeft dan dus 16 eigenaren. Maar er staat maar één huis en het is lastig aan te tonen wie daarvan de eigenaar is. In die gevallen wordt de juridische controle nu anders aangepakt. We helpen de mensen de papieren te krijgen die ze nodig hebben om het eigendom aan te tonen. Dat is belangrijk, anders krijgen deze mensen geen overheidsgeld voor herbouw.

140

Van de oorspronkelijke lijst van 400 mensen zijn er zo´n 140 overgebleven. Dankzij het werk van de vrijwilligers is dat aantal uiteindelijk weer omhoog gegaan met mensen die wel recht hadden op hulp maar die niet op de lijst stonden. Omdat er geld overbleef, is besloten ook een soortgelijk project te gaan uitvoeren in Amalangoda. Daar helpen we mensen die vrijwel op het strand wonen. Zij kregen pas in de loop van 2007 toestemming om hun huizen te herbouwen.