Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Tsunami Sri Lanka - huizenbouw

Sri Lanka - huizenbouw

De Internationale Federatie van het Rode Kruis en Rode Halve Maan IFRC sloot begin 2005 een overeenkomst met de Sri Lankaanse overheid voor de bouw van 15-duizend nieuwe huizen. Die huizen zijn bestemd voor mensen die direct aan de kust woonden en van wie het huis is beschadigd of geheel verwoest. Die mensen mochten niet terugkeren naar hun oude woonplek. De nieuwe huizen worden meer landinwaarts gebouwd. Relocatie heet dat. sriLanka-huizenbouw.jpg

 
Verschillende nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-organisaties moeten die huizen gaan bouwen. Het Nederlandse Rode Kruis is daarvoor ook gevraagd. Maar wij hebben gezegd niet aan relocatie mee te willen werken. Greet de Vries staat aan het hoofd van het  team van NRK in Sri Lanka. Zij zegt: 'We bouwen voor vissersmensen en die willen niet weg van de kust. Die willen vanuit huis hun boot op het strand kunnen zien liggen, alleen al uit veiligheid.'
In plaats daarvan bood het NRK aan 500 huizen te herbouwen in de stad Hambantota. Het voorstel werd in maart 2005 ingediend. Het duurde lang voor het werd aanvaard. Pas in september 2005 gaf de Sri Lankaanse overheid toestemming.

Kapers op de kust

In de tijd dat we op toestemming moesten wachten, zijn er heel veel meer hulporganisaties in het gebied neergestreken. Een flink aantal daarvan is maar gewoon gaan bouwen, zonder toestemming van de overheid. Het Rode Kruis kan dat niet. Wij zijn het aan onze reputatie verschuldigd dat we alles netjes volgens de regels doen. Dat betekende wel dat toen we eindelijk toestemming kregen, de meeste van die 500 huizen al hersteld waren. We hebben uiteindelijk een twintigtal herbouwd. En nog eens 75 bij Tangalle; zo´n veertig kilometer verder naar het zuiden.

Nieuwe regels

Inmiddels waren de regels voor herbouw veranderd. Kort na de ramp stelde de overheid een bufferzone in langs de kust. Binnen een afstand van 100 tot 200 meter mochten verwoeste huizen niet worden herbouwd. Mensen die hier woonden, moesten verhuizen naar nieuwe plaatsen verder landinwaarts.
In de loop van 2005 werd die bufferzone afgeschaft. Wel mag er heel dicht langs de kust niet worden gebouwd, om die kust te beschermen. Dat was ook vóór de tsunamiramp al het geval. Dat betekent dat er veel meer vernielde huizen langs de kust mogen worden hersteld. In Balapitiya in het district Galle bijvoorbeeld. Het Nederlandse Rode Kruis helpt hier kustbewoners met de herbouw van hun huizen.

Lees hier meer over: