Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Tsunami Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka is op Sumatra na het zwaarst getroffen door de tsunami. Volgens de overheid zijn er 35,322 mensen omgekomen. 15.686 mensen stonden geregistreerd als gewond, maar dat waren alleen de mensen die in ziekenhuizen behandeld werden. 65.275 huizen zijn geheel of gedeeltelijk verwoest. Nog eens 38,561 zijn beschadigd maar nog wel bewoonbaar. Een heel groot aantal openbare gebouwen is geheel of gedeeltelijk verwoest, waaronder ziekenhuizen, scholen, winkels en marktgebouwen.

srilanka.jpg
Niet al deze huizen mogen van de overheid worden gerepareerd of herbouwd, omdat ze te dicht aan zee zouden liggen. Het beleid op dit punt wisselt. Bij de overheid stonden in 2005 ruim een half miljoen mensen geregistreerd als ontheemde als gevolg van de tsunami. Er waren al zo´n 350-duizend ontheemden als gevolg van de burgeroorlog in het Noordoosten.
 
Zout

De tsunami heeft grote gebieden langs de laaggelegen kust overspoeld, waardoor akkers vervuild raakten met zout zeewater. Dankzij heviger-dan-gemiddelde moessonregens is de meeste van die schade inmiddels  hersteld; veel akkers zijn als het ware schoongespoeld.
Het zoute water en de door de vloedgolf voortgestuwde rotzooi heeft zo´n 60-duizend waterputten vervuild of vernield. Een groot deel daarvan is inmiddels hersteld.
 
Werk

Volgens de Sri Lankaanse overheid zijn vrijwel alle mensen in de getroffen kuststreek hun inkomstenbron kwijtgeraakt. Toerisme viel weg en krabbelt sindsdien maar moeizaam weer op, landbouw was onmogelijk doordat het land verzilt was en visserij was onmogelijk doordat de boten en netten waren verwoest.
Families zijn uit elkaar geslagen en vaak is de kostwinner weggevallen. Sociale structuren zijn door de omvang van de ramp onder zware druk komen te staan. Zo is het in Sri Lanka gebruik dat weeskinderen niet worden opgevangen in weeshuizen maar door familieleden. Maar het grote aantal weeskinderen na de ramp legt een te grote druk op de overgebleven families, die bovendien vaak zelf ook leden zijn kwijtgeraakt en moeite hebben het hoofd boven water te houden.
 
Onze projecten

Het Nederlandse Rode Kruis verleende in eerste instantie noodhulp. We brachten onder meer voedsel, drinkwater, medicijnen en tenten voor de overlevenden. Na enige tijd begon de wederopbouw. Wij concentreren ons daarbij op de herbouw van beschadigde en verwoeste huizen langs de kust, en het opzetten van zogeheten livelyhood-projecten. Dat zijn projecten die ervoor zorgen dat tsunamislachtoffers weer zelf kunnen voorzien in hun onderhoud en dat van hun familie. Daarnaast hebben we financiële steun verleend aan huizenbouw-projecten van het Internationale Rode Kruis en van de Nederlandse stichting Solid House.