Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Tilburg Nieuwsbrief Voorwoord september 2016

Voorwoord september 2016

Artikel delen?

Beste vrijwilligers,

Ondanks een paar laatste dagen van zonnig weer is de zomer alweer voorbij en breekt de herfst weer aan! Een goed moment om eens terug te kijken op de afgelopen maanden!

Vanuit het bestuur zien we dat er weer hard gewerkt is aan verschillende activiteiten en Jeanny (onze Manager) samen met haar team bij o.a. de receptie druk bezig zijn geweest om vele operationele uitdagingen op te lossen. Onze Coördinatoren Flip,
Jozef, Monique, Jos, Yvon (vervangen door Baptist) en de nieuwe Coördinator PR&Communicatie Christiane hebben ook weer veel werk verzet en zijn vanuit hun disciplines bezig om te werken aan de toekomst van het Rode Kruis Tilburg. Van Jos hebben we afscheid genomen in de hoedanigheid van Coördinator Facilitair en Jeanny neemt zijn taken waar.

De afgelopen periode is er ook samengewerkt door het bestuur en Jeanny om een meer open en samenwerkingsgerichte cultuur te creëren. Deze wens kwam ook zeer nadrukkelijk vanuit de vrijwilligers naar voren tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 19 april jl. en we hebben jullie nodig om dit samen tot stand te brengen!

Daarnaast is er deze zomer met een ‘denktank’ gekeken naar waar het Rode Kruis Tilburg zich op kan richten. Voor de toekomst zullen we zeker nog aan de slag gaan met onze cultuur, structuur en activiteiten zodat datgene wat we doen past bij de landelijke kaders gericht op noodhulp én de behoeften van mensen in nood in en om
Tilburg. Met de gemeente Tilburg zijn we dit voorjaar ook in gesprek gegaan over onze huisvesting.

Verder hebben wij recent bij het districtsbestuur ons concept
meerjarenbegroting 2017-2020 ingediend, zijn wij bezig gegaan met een visie voor de toekomst van het Rode Kruis Tilburg en werken wij momenteel aan het concept meerjarenplan 2017-2020 voor onze afdeling. In het meerjarenplan geven wij aan wat wij de komende jaren willen bereiken en in de meerjarenbegroting geven wij aan wat dat voor kosten met zich mee zal brengen en welke opbrengsten wij
verwachten. Uiteraard zullen wij voor het meerjarenplan 2017-2020 de mening van onze vrijwilligers vragen door tijdens de komende vrijwilligersbijeenkomst op 18 oktober as. met jullie af te stemmen.

Vanwege jullie bijzondere inzet hebben we op 17 september jl. jullie in het zonnetje willen zetten door weer een prachtige vrijwilligersdag te organiseren, met dank aan de feestcommissie! Het was een goed moment om tijdens een heerlijke BBQ wat mensen te bedanken die zich al lange tijd verdienstelijk maken bij het Rode Kruis Tilburg en/of afscheid genomen hebben. Het was ook een goed moment om
alvast kennis te maken met onze nieuwe Bestuurder Financiën die binnenkort aan zal treden: Wilbert Klokgieters, vanwege het op hand zijnde vertrek van een gewaardeerd lid van ons bestuur: Paul van der Velden.

Vanuit het bestuur hopen wij uiteraard nog lang samen te mogen werken met alle vrijwilligers en kijken wij uit naar de komende maanden van nieuwe kansen!

Namens het bestuur,
Simone van Griethuijsen
Voorzitter