Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Tilburg Nieuws De straat op, de moskee in!
7 februari 2012 |

De straat op, de moskee in!

 

Marokkaanse en Turkse vrijwilligers

Het onderzoek is uitgevoerd door Aysegul Demirci, Alexander Vlemminx, Reinie de Brouwer en Yassine Chehaima. De studie vond plaats in opdracht van Jac Breij, bestuurslid Sociale Hulp bij Rode Kruis Tilburg. De studenten onderzochten hoe het Rode Kruis Tilburg vrijwilligers uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap kan werven. Zij hebben vooral jongeren (18-25 jaar) ondervraagd.

Aanbevelingen

De studenten deden tijdens de presentatie van hun onderzoek een aantal aanbevelingen aan het Rode Kruis Tilburg:
·         Leg als afdeling vast voor welke activiteiten je precies allochtone vrijwilligers wilt inzetten. Alleen dan kun je doelgericht nieuwe vrijwilligers gaan werven.
·         Ga actief en persoonlijk werven om mensen enthousiast te maken. Oftewel: ga de straat op en de moskee in en leg concreet uit waar je mensen voor nodig hebt.
·         Stel een coördinator aan die allochtone vrijwilligers gaat werven en begeleiden.
·         Geef nieuwe vrijwilligers een ‘maatje’: iemand die hen persoonlijk wegwijs maakt binnen de organisatie en bij wie zij met vragen terecht kunnen.
·         Houd rekening met de cultuur en de religie van de allochtone vrijwilligers (bijvoorbeeld: geen alcohol laten schenken).

Allochtonen en ‘Nederlands’ vrijwilligerswerk

Klaver e.a. onderzochten in 2005 waarom allochtonen minder vaak vrijwilligerswerk doen bij organisaties zoals het Rode Kruis. Zij concludeerden het volgende:
·         Allochtonen geven prioriteit aan betaald werk.
·         Allochtonen zijn vaak actief in de eigen gemeenschap, als mantelzorger of als vrijwilliger binnen bijvoorbeeld de  moskee.
·         Zij weten weinig van ‘Nederlands’ vrijwilligerswerk.
·         Vrijwilligersorganisaties hebben een ‘wit’ imago. Hierdoor verwachten allochtonen zich hier niet thuis te voelen. Sommigen associëren het Rode Kruis zelfs met een christelijke grondslag, vanwege het kruis.
·         Een gebrekkige taalbeheersing en het gemiddeld lagere opleidingsniveau houdt hen tegen.

Werk aan de winkel

“We hebben een opdracht”, stelde Jac Breij na afloop van de presentatie. Als het bestuur van de het Rode Kruis Tilburg akkoord gaat met zijn adviesrapport, gaat de afdeling actief allochtone vrijwilligers werven.
 
Tekst: Gela Wilhelm