Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Tilburg Nieuws Districtsvergadering
22 oktober 2011 |

Districtsvergadering

Aankondiging

DISTRICTRAADSVERGADERING

WOENSDAG 16 november 2011, 20.00 – 22.00 uur
Rode Kruis Gebouw - Leonard van Vechelstraat 2

Agenda

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Presentatie Noodhulp door Albert Kuipers.
4. Verslag vergadering 20 april 2011.
5. Begroting 2012 / Jaarrekening 2011.
6. Werkplan 2012.
7. Rapportage Jesse van der Kallen (Stichting Laluz).
8. Samenwerking District Tilburg met andere afdelingen/districten.
9. Sluiting vakantiehotels: standpunt Tilburg.
10. Agenda Landelijke Ledenraad (indien tijdig beschikbaar). 
11. Verkiezing bestuursleden:

aftredend tussentijds:

  • dhr. Jos Weijters, secretaris;
  • dhr. Dominik Janssen, penningmeester;
Verkiesbaar:
  • dhr. Paul van der Velden tot penningmeester;
  • dhr. Han Kouwenberg tot secretaris;
  • dhr. Jos Weijters tot algemeen bestuurslid.
12.  Ingebrachte voorstellen door leden
(art. 25 Regl. Afdelingen en Districten). 
13.  Rondvraag en sluiting.
 
Leden kunnen tot uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk voorstellen/onderwerpen inbrengen ter bespreking.
Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.
De stukken behorende bij de diverse agendapunten liggen na afspraak ter inzage bij de officemanager.
 
Het bestuur
voor deze
Jos Weijters, secretaris