Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Tilburg Dit doen we Op zoek naar familie Opsporen van personen

Opsporen van personen

Door allerlei omstandigheden kunnen mensen elkaar uit het oog verliezen. Door rampen, oorlogen, scheidingen of adopties. Het Rode Kruis brengt familieleden weer bij elkaar. Professionele opsporingsvrijwilligers werken ook bij u in de buurt.

Rode Kruis bericht

U kunt een Rode-Kruisbericht laten overbrengen. Een Rode-Kruisbericht is een brief die via het Internationale Rode-Kruisnetwerk overgebracht kan worden. Als post en telefoon niet meer functioneren, zijn Rode-Kruisberichten vaak de enige manier om in contact te komen met familie. Het Rode Kruis kan behulpzaam zijn bij het opvragen van identiteitsbewijzen zoals geboorte- en huwelijksaktes. 

Reisbegeleiding door het Rode Kruis 

Als uw familieleden in het kader van gezinshereniging naar Nederland mogen komen biedt het Nederlandse Rode Kruis in bijzondere gevallen reisbegeleiding. Aan kinderen bijvoorbeeld, of aan hulpbehoevende mensen die vanuit oorlogs- of crisisgebieden naar Nederland komen. 
 
Het Rode Kruis bij u in de buurt kan u verder helpen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het afdelingskantoor .
Het Nederlandse Rode Kruis verstrekt geen informatie over personen aan derden.  

Asielzoekers

Nederland is van oudsher een land waar vluchtelingen uit alle delen van de wereld terecht kunnen. Als vluchtelingen ben je hier dan wel veilig maar zit je vaak nog met vragen. Hoe is het met familie in het thuisland? Wat is er gebeurd met familie: vader, moeder, broers, dochters? Zijn ze ook gevlucht? Het Rode Kruis kan ze opsporen.

Alleenstaande minderjarige asielzoekers 

Een bijzondere groep binnen de asielzoekers en vluchtelingen vormen de alleenstaande minderjarige asielzoekers of AMA┬┤s. Voor deze kinderen en jongeren organiseert het Rode Kruis Tilburg  een aantal projecten.