Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Tilburg Actueel Collecteren, een hele organisatie

Collecteren, een hele organisatie

Jaarlijkse Rode Kruis-collecte 15 tot 21 juni

De jaarlijkse collecte van het Rode Kruis heeft plaats gevonden tussen 15 en 21 juni. Maar voordat de collectant met zijn busje van huis tot huis kan lopen en de burger een muntje in de bus kan stoppen, zijn er maanden aan voorbereiding vooraf gegaan. Flip van Meurs, hoofd collectecoördinatie Rode Kruis Tilburg, aan het woord over wat er bij de voorbereiding van de jaarlijkse collecte komt kijken.

Flip van Meurs.jpg

Rode Kruis-collectecoördinator Flip van Meurs vindt dat de vrijwilliger het vrijwillige van de functie niet mag verwarren met vrijblijvend.


Aan de Rode Kruis-collecte van 15 tot 21 juni is maanden voorbereiding voorafgegaan. Flip van Meurs coördineert de jaarlijkse collecte in Tilburg en omgeving.  Van Meurs: 'Tot december zijn we als team bezig met de evaluatie van de laatste collecte. Wat ging goed en wat kan beter? Daarna gaat de meeste tijd zitten in het reactiveren van de collectanten. Hiertoe stelt de Rabobank ons hun callcenter ter beschikking. Op vrijwillige basis bellen medewerkers van de bank alle collectanten uit ons bestand, checken hun gegevens en informeren of ze nog steeds beschikbaar zijn. De dan niet bereikte collectanten benaderen we zelf. Ook werven we nieuwe collectanten via het landelijke Rode Kruis. Dit proces start in januari en duurt tot twee weken voor de collecte in juni.'

‘Zonder vrijwillige collectanten geen collecte’

Belofte maakt schuld

Het krijgen van de toezegging van de collectant, oude bekenden en nieuwe aanwas, blijkt niet het lastigste. Maar het blijft spannend of de collectant de bus ook daadwerkelijk ophaalt. Van Meurs: 'Op zich valt het verkrijgen van nieuwe aanwas wel mee. Ook omdat dat geregeld wordt via het landelijke Rode Kruis. Het venijn zit hem in het eind. Als alle bussen met stikker van route en naam klaar staan, moeten de collectanten ze op komen halen. Je kunt er vergif op innemen dat gemiddeld 10 procent ondanks belofte dan niet komt opdagen.'

Collecteteam.jpg
De bewaker en een bibliothecaresse van bibliotheek Wagnerplein zijn medeverantwoordelijk voor het succes van de collecte.

366 collectanten

Tilburg heeft toch zo’n 700 collectanten in haar bestand staan, onder wie elk jaar ongeveer 80 nieuwkomers. 'Dit jaar hebben 366 enthousiaste collectanten toegezegd hun ronde te doen. Als collectant loop je ongeveer 2 kilometer in 2 uur en dan doe je 100 adressen. Iedere collectant heeft zijn eigen wijk. En per wijk zetten we tien collectanten in. De afdeling Tilburg collecteert in Goirle, Riel, Udenhout en natuurlijk Tilburg'.

Opbrengst per bus

De gemiddelde opbrengst per bus was in 2013 iets lager dan een paar jaar ervoor. 'Vorig jaar haalden we per bus gemiddeld € 62,50 op. Dat was iets minder dan een paar jaar terug. Toen haalden we toch € 65 gemiddeld per bus op. Totaal was de officiële opbrengst vorig jaar bijna € 21.000 en netto
€ 18.000. Dat is een mooi bedrag waar we dit jaar weer op hopen. Maar we hebben dit jaar tien collectanten minder dan vorig jaar en we hebben geen extra actie georganiseerd. Dus dat is even afwachten!'

Nieuwe formule

In Tilburg is naast de huis-aan-huiscollecte vorig jaar meegedaan aan de extra Rode Kruis-actie Fun_Raiser. De muziekgezelschappen Caramba!, Coest en Acoustic Cuts en Jaro Creative Lap hebben zich toen ingezet voor de collecte. Ze traden op in het centrum van Tilburg voorafgegaan door collectanten van het Rode Kruis Tilburg. Hun optredens leverden toen een mooie, extra opbrengst van afgerond € 668 op. 'Dit jaar hebben we ervoor gekozen ons vooral te concentreren op de interne reorganisatie. We hebben twee stadsdelen toegewezen aan twee stadsdeelhoofden die bij volle bezetting tien wijkhoofden hebben aangestuurd. De wijkhoofden sturen elk ongeveer tien collectanten aan. We hebben deze nieuwe formule nu binnen twee stadsdelen uitgeprobeerd en het werkt erg goed. Door het directere contact met de collectanten hopen we deze collectanten langer aan het Rode Kruis te binden. Voor volgend jaar heeft zich al een derde stadsdeelcoördinator aangemeld, dus dat is mooi.'

Besteding opbrengst

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor allerlei activiteiten van het Rode Kruis Tilburg. Denk aan het stimuleren van de zelfredzaamheid binnen de bejaardenzorg, het organiseren van vakanties voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking of voor mensen die om een andere reden niet zelfstandig met vakantie kunnen gaan, aan activiteiten voor het Netwerk blinden en slechtzienden, aan EHBO-lesmateriaal, aan de Rode Kruis-ambulance, aan benodigdheden voor medewerkers en vrijwilligers bij evenementen en sociale hulp in en rond Tilburg en last but not least aan de fietsen, outfit en benodigdheden van het Bike Team.'

Vrijwillig, niet vrijblijvend

Van Meurs vindt het vrijwilligerswerk zeer belangrijk. 'Zonder vrijwilligers geen Rode Kruis. Zonder vrijwillige collectanten geen collecte. Vrijwilligers blijven dus altijd noodzakelijk. En als je tijd hebt, waarom niet? Toen ik werkeloos werd, vond ik dat ik mijn uitkering moest compenseren door iets terug te doen voor de maatschappij. Ik had immers tijd. Ik werd collectant en toen al snel wijkhoofd en nu coördinator van het collecteteam. Het enige waar ik moeite mee heb, is dat mensen het woord ‘vrijwillig’ nog wel eens verwarren met ‘vrijblijvend’. Want ook bij het vrijwilligerswerk rekenen mensen op je. Als je aangeeft te zullen collecteren, doe dat dan ook! En als je om de een of andere reden toch niet kunt komen, bel dan gewoon af. Dat maakt het voor de organisatie makkelijker en leuker! Al met al is het coördineren van de jaarlijkse collecte een enerverende, maar dankbare verantwoordelijkheid. Ben benieuwd of we dit jaar de opbrengst van vorig jaar evenaren.'

Tekst: Simone van de Wijdeven

Collecteren Gijs_de_Vries.jpg
De algemeen directeur van het nationale Rode Kruis, Gijs de Vries, collecteerde in zijn woonplaats Amersfoort.