Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Súdwest Fryslân Dit doen we EHBO-opleidingen

Eerste hulp en EHBO opleidingen

Het Rode Kruis verzorgt EHBO opleidingen en cursussen. Soms zijn de opleidingen alleen toegankelijk voor Rode Kruis vrijwilligers, soms kunnen ook deelnemers van buiten het Rode Kruis de cursussen volgen.

Gratis EHBO opleidingen voor Rode Kruis vrijwilligers

Rode Kruis vrijwilligers zijn herkenbaar aan de specifieke kleding, met daarop het Rode Kruis symbool. Dit straalt niet alleen een stukje professionaliteit uit, maar schept ook verwachtingen bij hulpvrager en publiek. Eén van de opleidingen die bijdraagt deze verwachtingen waar te maken is de EHBO opleiding.

Deskundige instructeurs

Er worden jaarlijks minimaal acht EHBO lessen en twee reanimatielessen gegeven, waarbij diverse vaardigheden worden geoefend. De lessen worden gegeven door deskundige en ervaren kaderinstructeurs. Om de kwaliteit te waarborgen is er niet alleen een opkomstplicht, maar moeten alle basishandelingen aan de kaderinstructeurs worden getoond en worden deze individueel afgetekend. Alleen bij het bezoeken van voldoende lessen en het volledig af laten tekenen van de praktijklijst wordt het EHBO diploma verlengd.

Basivaardigheden en meer

De EHBO lessen bestaan uit de basisvaardigheden, aangevuld met verbandleer, reanimatie, blarenprikken, hoe om te gaan met sportletsels en aanvullende hulp bij specifieke evenementen zoals karate, etc. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de zorg over slachtoffers tot de deskundige hulp, zoals ambulancedienst, de zorgtaken overneemt.

Levensechte slachtoffers

Bij de oefeningen worden gecompliceerde letsels uitgebeeld door mensen die zich daarvoor levensecht grimeren. Hierbij nauwgezet gelet op het afwerken van het eerste hulp protocol, de benadering van het slachtoffer, het uitvoeren van de EHBO handelingen en de wijze waarop een slachtoffer wordt begeleid tot een arts of ambulance verpleegkundige de hulpverlening overneemt.

Gastsprekers

Naast de lessen over EHBO en reanimatie worden er regelmatig gastsprekers uitgenodigd op de lesavonden in het Rode Kruisgebouw in Sneek. Voor de kennisuitdieping, meer achtergrondinformatie en lezingen over bijzondere onderwerpen, worden elk jaar gastsprekers uitgenodigd. De afgelopen periode hebben wij mensen mogen ontvangen van het bureau voor alcohol en drugs, de brandwondenstichting, een cardiologie consulente, de reddingsmaatschappij, brandpreventie, reddingshonden, balans en traumaverwerking, nierdialyse, etc.

Deze lezingen en soms zelfs excursies geven niet alleen een breed inzicht in de wereld na de eerste hulp, maar zijn ook een verrijking van eigen kennis en inzichten. De gastsprekers die uitgenodigd worden of die worden bezocht hebben veel kennis van één specifiek onderwerp. Daardoor worden kennis en inzicht van de vrijwilligers zowel in de breedte als in de diepte, steeds uitgebreid.

Goede sfeer

Hoewel de EHBO lessen erg serieus worden genomen, is de sfeer op de lesavonden plezierig en ontspannen. Er wordt ook heel wat afgelachen, maar nooit wordt uit het oog verloren hoe belangrijk de lessen zijn. Hulpvragers moeten kunnen rekenen op de beste eerste hulp die ze maar kunnen krijgen.

EHBO opleidingen voor externe cliënten

Voor mensen die geen Rode Kruis vrijwilliger zijn, bestaan er ook opleidingen die het Rode Kruis kan verzorgen. Enkele van deze opleidingen/cursussen zijn : 

  • EHBO Basisopleiding/Reanimatie + eventueel AED. Zowel individueel en in groepsverband te volgen.

  • Reanimatie. Bijvoorbeeld: bedrijven die medewerkers deze cursus willen laten volgen.

  • AED Opleiding. Dan moet men in het bezit zijn van een geldig reanimatiecertificaat.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnement met onze coördinator:


Jan Bootsma

Telefoonnummer: 06 27 44 67 23