Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Stichts Weidegebied Dit doen we Internationale Activiteiten

Internationale Activiteiten

In samenwerking met het Verenigingskantoor in Den Haag draagt onze afdeling ​in financieel opzicht bij aan een aantal internationale projecten in Laos, Namibie, Ethiopie en Bulgarije. Wij blijven bij deze projecten betrokken door het gevean van adviezen en door middel van materiele en immateriele ondersteuning. Met Jet Rode Kruis Rousse in het bijzonder zijn we onlangs een partnerschapsrelatie aangegeaan om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.


Humanitair Oorlogsrecht

Naast deze activiteiten zijn we ook betrokken bij voorlichtingsactiviteiten over het Humanitair Oorlogsrecht.

humanitair_oorlogsrecht.jpg
 

Twee op de drie slachtoffers in oorlogen zijn BURGERS, leg dat maar eens uit....

Het Humanitair Oorlogsrecht: boeiend, soms ingewikkeld, in ieder geval actueel.

Denkt u maar eens aan het conflict in Gaza, de gevangenen op Guantánamo Bay of aan het ronselen van kindsoldaten in Soedan.

Het Humanitair Oorlogsrecht heeft tot doel bescherming te bieden aan alle mensen die niet of niet meer meevechten: burgers, maar ook gewonde en zieke soldaten en krijgsgevangenen. Ook stelt het recht beperkingen aan het gebruik van bepaalde wapens en manieren van oorlogvoering. Deze regels werden voor het eerst vastgelegd in 1864 op initiatief van Henry Dunant, tevens grondlegger van het Rode Kruis.
 humanitair_oorlogsrecht_02.jpg
Eén van de taken van het Rode Kruis is om wereldwijd bekendheid te geven aan het Humanitair Oorlogsrecht.
 
Door het toenemend aantal oorlogen en toenemend aantal burgerslachtoffers wordt deze taak steeds belangrijker, en tegelijk ook moeilijker.  In Nederland, waar het toch geen oorlog is, wordt men ook dagelijks via de media geconfronteerd met oorlog en geweld. Het is belangrijk om te beseffen dat er regels zijn die grenzen stellen aan dit geweld. Ze zijn gericht op het behoud van menselijkheid en menselijke waardigheid, ook in tijden van gewapende conflicten.
 

Het Rode Kruis laat de andere kant van oorlog zien door het geven van voorlichting op scholen of aan andere organisaties.

Het doel van de voorlichting is om meer bekendheid te geven aan de betekenis van Humanitair Oorlogsrecht voor mensen in een gewapend conflict en de rol die het Internationale Rode Kruis hierbij speelt.

Meer weten?

Voor vragen of inlichtingen over onze Internationale Activiteiten kunt u telefonisch contact opnemen met Jan van Loo, 0297-286838. U kunt ook ​mailen naar stichtsweidegebied@rodekruis.nl