Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Stichts Weidegebied Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

​​​​​
 De Noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis geeft de burgers en instanties in Nederland de gelegenheid de gevolgen van rampen en grootschalige calamiteiten te verminderen en/of te verzachten. Het Nederlandse Rode kruis werkt samen op vele terreinen met de reguliere beroeps hulpverleningsinstanties  Hulp bij rampen bestaat uit de volgende drie ​onderdelen:BevolkingszorgBij een groot incident kan het zijn dat een deel van de inwoners van een gemeente geëvacueerd moeten worden. Het Rode Kruis zorgt , samen met de gemeente, voor de opvang van deze mensen.  De Rode Kruis vrijwilligers richten een opvangcentrum in en zorgen voor een registratie van opgevangen mensen. Het Bevolkingszorg-team is dan ook onmisbaar tijdens een ramp. De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn getraind in het voeren van en gesprekken om de geëvacueerde gerust te stellen. Indien nodig kan het Rode Kruis veldbedden opzetten dat mensen in het opvang centrum kunnen slapen.De afgelopen jaren zijn de vrijwilligers van de afdeling Stichts Weidegebied onderbeen ingezet bij de dijkdoorbraak in Wilnis en bij de opvang van treinreizigers bij grote verstoring van het treinverkeer.​​​​Verbindingsdienst​De Verbindingsdienst zorgt voor een optimaal verloop van​ berichtenverkeer via portofoon of mobilofoon.​​​CalamiteitenhospitaalIn dit hospitaal in Utrecht worden slachtoffers van rampen opgevangen en medisch onderzocht. Onze vrijwilligers assisteren hier de artsen en verpleegkundigen. Ook worden er geregeld praktijkoefeningen gehouden. ​Meer weten?Voor vragen of inlichtingen over Hulp bij rampen kunt u telefonisch contact opnemen met de volgende personen of mailen naar riazo​ck@hotmail.com:De Ronde Venen: Rachinus Heidema, 0297-286339Vechtstreek: kantoor afdeling Stichts Weidegebied, 0297-254231De Angstel: Marco Nagel, 0294-281325Woerden: Ina van der Knoop, 0348-411179Linschoten/Montfoort: afdeling ​Stichts Weidegebied, 0297-254231Oudewater: Jolanda Donze - Steenbergen,​ 06-46667463​​​