Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Stichts Weidegebied Actueel Nieuws Participatie in Project Ethiopië
3 februari 2014 |

Participatie in Project Ethiopië

​Hieronder is een samenvatting weergegeven over de stand van zaken van de ondersteuning en participatie door onze afdeling Stichts Weidegebied van het Project in Ethiopië. De samenvatting is opgesteld door Henk-Jan Bustraan van het Verenigingskantoor en Jan van Loo (bestuurslid Internationale Activiteiten). 

ETHIOPIAN RED CROSS SOCIETY

CLIMATE  PROOF  DISASTER  RISK  REDUCTION   PROGRAMME

 
Regio:  Oromia region, East Hararghe zone, Gorogutu district, Medisa Jalela, Yeka Umema, Yeka Jalal and Yeka Aman kebele and Amhara region, South Gondar zone, Ebinat district, Wagi Wargaja, Wonberoch and tarasamba kebele
 
JANUARI – JULI  2013  HALFJAAR   VOORTGANGSRAPPORT
 

1.  Community participatie en waterschaarste

Lokale overheid en de bewoners in de gemeenschappen Ebinat en Gorogutu werken steeds meer samen.
Waterschaarste, zowel drinkwater als irrigatie, wordt als grootste probleem aangegeven. Het aanleggen van meer drinkwaterputten is noodzakelijk.                                                                

2. Trainingen in ecologische landbouw methoden

Ecologische landbouw is essentieel voor armoede bestrijding en opbouwen van voedselzekerheid in de lokale gemeenschappen. Het Ethiopische Rode Kruis heeft trainingen georganiseerd hiertoe in samenwerking met landbouwspecialisten.

Ethiopie2.jpg
Aanleg van compost locaties

Twee stafmedewerkers hebben 30 mannen en vrouwen getraind in Yeka Umema Tokuma, Yeka Jalala en Yeka Aman Kebele (Gorgutu woreda). De training methodologie bestond uit 30% theorie en 70% praktische training. Materiaal en noodzakelijke  gereedschappen werden ook aan de deelnemers overhandigd.
 
De training, van 7 dagen, bevatte de volgende onderdelen: 
·         Compost maken
·         Zone’s aanleggen
·         Irrigatie technieken aanleren
·         Diversiteit in vegitatie aanleren
·         Aanplant technieken aanleren
·         Regenwater beheertechnieken

Ethiopie3.jpg
Aanleg van irrigatiekanalen
 

3. Bewustwording van klimaatverandering en ecosystemen op lokale scholen

Het Ethiopische Rode Kruis geeft informatie over de gevolgen van klimaatverandering en het nut van het gebruik maken van ecosystemen op twee lagere scholen in Wonberoch and Wagiworgaja kebele (Ebinat woreda). Het Rode Kruis heeft de scholen voorzien van een media toolkit waarmee de schoolkinderen zelf als ambassadeurs in hun lokale gemeenschappen de problemen van klimaatverandering aankaarten. Lokale overheidsvertegenwoordigers en leraren helpen hen en het Rode Kruis daarbij. Kinderen kunnen de boodschap vaak beter overbrengen aan hun families dan dat de boodschap via traditionele mediakanalen wordt overgebracht aan lokale gemeenschappen.
 

4. Noodhulp

Voedselzekerheid voor zo’n 80% van de lokale bevolking in de projectgebieden is niet adequaat.
(PfR Ethiopië: baseline study). Juist voor hen is het van uiterste noodzaak om hun weerbaarheid hierin te vergroten. In de rapportage periode heeft het Ethiopische Rode Kruis daarvoor voedselhulp verleend in de vorm van mais en zaaigoed. Zo’n 366 landbouwers in 2 Kebele hebben de goederen ontvangen. Bij de zaaigoed distributie is een training gegeven over plant- en oogsttechnieken en is een juiste zaaiperiode gepland in relatie tot verwachte regenperiodes. 
Ethiopie4.jpg
Zaden distributie in Wonberoch, Ebinat
 

5. Community water projecten

Het plan om 6 handwater pompen te ontwerpen en bouwen is aangepast naar 8 pompen. Dit is binnen de geplande begroting mogelijk gebleken vanwege extra bijdrage door de lokale bevolking bij het bouwen en aanleggen van de waterpompen. De constructie van twee pompen in Wagiworgaja is afgerond en overgedragen aan de lokale gemeenschap. De constructie van 3 pompen, in Wonberoch en 3 in Yeka Aman Yeka Jala is voor  70% afgerond. Het Ethiopische Rode Kruis implementeert deze activiteit in samenwerking met technici (ook voor monitoring en supervisie) uit de Gorogutu woreda en Ebinat woreda water resource diensten. Bewoners van de lokale gemeenschappen werken mee in het constructieproces.
 
600 mensen uit vier dorpen van de  Wagiworgaja Kebele beschikken nu over zuiver drinkwater. Vrouwen uit de gemeenschap zijn hier enorm mee geholpen. Het kost hen nu slechts 20 minuten om water te halen, waar dat   voorheen veel meer tijd vergde. Zodra de overige 6 handpompen beschikbaar zijn.  Zullen zo’n 2400 mensen kunnen beschikken over zuiver drinkwater.
 
 Ethiopie5.jpg
Wagiworgaja waterpomp (door lokale gemeenschap gemaakt)
 

6. Ecosystemen voorzien tevens in economische ontwikkeling voor landbouwers

Het project financiert de ontwikkeling van ecosystemen en de infrastructuur daartoe. Dit draagt bij aan het creëren van voedselzekerheid voor de lokale gemeenschappen in het projectgebied. Implementeren van ecosystemen draagt tevens bij aan economische ontwikkeling en reduceert daarmee armoede bij de doelgroep van het project.
 
Bijen-houden is een voorbeeld van zo’n economische ecosysteem en biodiversiteit activiteit. De lokale gemeenschap schat dat zo’n 60 personen een inkomen kunnen genereren met deze activiteit.    

Ethiopie6.jpg 
Inkomensgenererende activiteit: bijen-houden​