Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Soest Dit zijn we Doelstellingen 2013

Doelstellingen 2013

​ In 2013 wil onze afdeling op de volgende wijze voortgaan met concreet vormgeven aan het speerpunt Sociale Hulp:

• De zelfredzaamheid en weerbaarheid  van ouderen vergroten door o.a. de telefooncirkels en het Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp;

• Verminderen van eenzaamheid door oudere mensen via huisbezoeken, gezellige (en nuttige) cursussen en handwerkclubjes;

• Jonge en oude mensen helpen meer te genieten door bijv. een wandeling te maken;

• Mensen de mogelijkheid bieden om op vakantie te gaan in een van onze aangepaste hotels of op ons vakantieschip de Henri Dunant;

• Mantelzorgers ondersteuning bieden bij de zorg voor hun ernstig zieke dierbaren;

• Jongeren via maatschappelijke stages meer betrekken bij wat speelt in de samenleving door ze bijvoorbeeld  computercursussen voor ouderen te laten geven; door hen in te schakelen bij de boodschappen hulpdienst of door ze te laten collecteren;

• Verzorgen van een EHBO-cursus;

• Organiseren van herhalingscursussen AED en reanimatie voor vrijwilligers;

• Organiseren van een drietal eendaagse busreizen voor mensen die er weinig of niet uit komen.

• Organiseren van een collecte in de week van 10 juni – 15 juni en op zaterdag 15 juni ( de laatste dag van de nationale collecteweek van het Rode Kruis in de winkelcentra van Soest.)

Voor het bereiken van deze doelstellingen is vergroting van de naamsbekendheid en intensivering van de publiciteit een dringende noodzaak.