Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Soest Dit zijn we Doelstellingen 2012

Doelstellingen 2012

In 2012 wil onze afdeling op de volgende wijze concreet vormgeven aan het speerpunt Sociale Hulp:
• De zelfredzaamheid en weerbaarheid  van ouderen vergroten door o.a. de telefooncirkels en het Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp;
• Verminderen van eenzaamheid door oudere mensen via huisbezoeken, gezellige (en nuttige) cursussen en handwerkclubjes;
• Jonge en oude mensen helpen meer te genieten door bijv. een wandeling te maken;
• Mensen de mogelijkheid bieden om op vakantie te gaan in een van onze aangepaste hotels of op ons vakantieschip de Henri Dunant;
• Mantelzorgers ondersteuning bieden bij de zorg voor hun ernstig zieke dierbaren;
• Jongeren via maatschappelijke stages meer betrekken bij wat speelt in de samenleving door ze bijvoorbeeld  computercursussen voor ouderen te laten geven of door ze te laten collecteren;
• Verzorgen van een EHBO-cursus;
• Organiseren van herhalingscursussen AED en reanimatie voor vrijwilligers;
• Organiseren van een collecte op zaterdag 30 juni ( de laatste dag van de nationale collecteweek van het Rode Kruis.)

Naast Sociale Hulp biedt de afdeling een financiële bijdrage aan een ander speerpunt van het Rode Kruis, de Internationale Activiteiten. In 2012 levert de afdeling een financiële bijdrage aan een project in Valledupar in Colombia.  Doel van dit project is het vergroten van de integratie en zelfredzaamheid van ontheemde gemeenschappen.