Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Soest Dit doen we Feiten en Cijfers 2012

Feiten en Cijfers 2012


In dit verslag wordt geprobeerd de resultaten van de inzet van het Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp over het jaar 2012 weer te geven. De registratie van veel activiteiten is echter onnauwkeurig gebleken. Voor 2013 ligt hier een schone taak ter verbetering…

Het Centraal Meldpunt beschikte in 2012 over 13 vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers was een aanzienlijk verloop, doordat sommige oudgedienden na vele jaren afscheid namen en enkele nieuwe vrijwilligers aantraden. Zij allen bedienden in wisseldienst dagelijks tussen 9:30 uur en 11:00 uur de telefooncentrale.  In mei 2012 kwam er een nieuwe coördinator (B. Vergunst). 
De samenwerking van het CMP met andere organisaties behoefde dringend intensivering. In het Netwerkoverleg Vrijwilligers in de Thuissituatie (Gemeente Soest) namen vertegenwoordigers van het CMP (voorzitter en coördinator) drie maal deel aan vergaderingen die de samenwerking beoogden te verbeteren.
In mei 2012 was het Rode Kruis present op de zogeheten Beursvloer, georganiseerd door het Buro Balans (voor vrijwilligerswerk) van de gemeente Soest in samenwerking met de Rabobank. Dankzij deze ontmoeting met vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven kon de financiering van een vernieuwde informatiefolder  van het CMP tot stand komen.
Gebleken is dat de naamsbekendheid van het centraal meldpunt in Soest en Soesterberg nog veel te wensen over laat. Enkele publicaties in de lokale pers en enkele uitzendingen van Radio Soest hebben hier nog onvoldoende aan bijgedragen. De samenwerking met Buro Balans heeft wel geleid tot enige aanwas in het aantal vrijwilligers. 
 
Met onze 56 actieve vrijwilligers hebben we in 2012 veel mensen kunnen helpen.  In 2012 heeft het Rode Kruis Soest/Soesterberg zorg gedragen voor de volgende zaken:
• Drie bustochten en dagtochten voor ouderen en gehandicapten;
• Activiteiten (handwerken of spelletjes) gedurende het hele jaar in twee seniorenhuizen zowel ‘s ochtends als ‘s middags;
• Jaarlijkse verkoop van zelfgemaakte artikelen (o.a.  op de Soester Oude Ambachtenmarkt met Hemelvaart en in het kantoor Rode kruis Valeriaanstraat) Dit jaar was er een opbrengst van € 500;
• Drie telefooncirkels en een stercirkel;
• Gezellige koffieochtend voor mensen uit de telefooncirkels;
• Een heerlijke vakantie op de vakantieboot J. Henry Dunant (5 cliënten en buiten de reguliere toekenning 1 gast in de jongerenweek) en in vakantiehuizen van het Rode Kruis (2 cliënten naar hotel De Valkenberg en 3 cliënten naar hotel IJsselvliet); 
• Begeleiding van mensen (via de Hulpdienst) naar ziekenhuis of arts (± 5 x per week). Maar vrijwilligers doen ook bijv. boodschappen (± 5 x per week);
• Aan huisbezoeken, vervoer en boodschappenhulp is in 2012 door vrijwilligers tenminste 1960 uur besteed; de registratie van deze uren is helaas nog te fragmentarisch.
•  Het jaarlijks uitje voor de vrijwilligers Sociale Hulp. Dit maal was de reis naar Delft. De dag werd afgesloten met een gezellig etentje bij eetcafé De Kuil  in  Soest; aan deze activiteit namen 30 vrijwilligers deel.
•  De begeleiding van mensen in hun laatste levensfase via de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is als activiteit van het Rode Kruis in oktober 2012 overgedragen aan het hospice De Luwte;
•  Verwerking van ongeveer 200 telefonische aanvragen voor hulp die binnenkwamen via het Centaal Meldpunt Vrijwilligershulp; ook de registratie van deze hulpvragen is nog te fragmentarisch gebleken.
• Bevordering deskundigheid vrijwilligers d.m.v. een aantal cursussen en themaochtenden. Aan de basis- en/of herhalingscursus EHBO deden 19 vrijwilligers mee.​