Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Soest Actueel Nieuws Vergadering Afdelingsraad 13 maart 2013
27 februari 2013 |

Vergadering Afdelingsraad 13 maart 2013

Oproeping
Oproeping voor de vergadering van de afdelingsraad van
afdeling Soest/Soesterberg van de vereniging het Nederlandse Rode Kruis.

Hierbij nodigen wij alle leden van afdeling Soest/Soesterberg van het Nederlandse Rode Kr​uis uit tot het bijwonen van de vergadering van de afdelingsraad. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 13 maart 2013 om 16.00 uur in het gebouw van Het Rode Kruis aan de Valeriaanstraat 2-b te Soest.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 5 september 2012
3. Verslag van het bestuur: jaarrekening 2012
4. Decharge van het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid
5. Rondvraag en sluiting.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen vóór de
vergadering tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het
adres: Valeriaanstraat 2-b te Soest.

Het bestuur:
J.C.M. van Baalen, voorzitter
M.A.A.C. Vermeulen, secretaris