Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Soest Actueel Archief Nieuwsberichten 2010
21 december 2010 |

Nieuwsberichten 2010

HULDIGING JUBILARISSEN TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE RODE KRUIS
 
Het Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg heeft dinsdag 12 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie, haar jubilarissen in het zonnetje gezet.
 
Tijdens de drukbezochte receptie, ontvingen Jenny van der Belt, Harry Broekhuizen en Antonette Steen een medaille met oorkonde voor 10 jaar trouwe dienst als vrijwilliger. Jenny van der Belt is elke donderdag actief in het centrale meldpunt van de afdeling, Harry Broekhuizen staat altijd klaar om op elke hulpvraag een oplossing te bieden en Antonette Steen vervult met grote nauwkeurigheid haar functie als penningmeester en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de renovatie van het verenigingsgebouw.
 
Tijdens de receptie werd ook stilgestaan bij het afscheid van de secretaris, Frits Barneveld Binkhuysen. Omdat hij het secretariaat niet meer kan combineren met zijn werkzaamheden heeft hij medio 2009 besloten om na een periode van 5 jaar zijn werk voor het Rode Kruis te beëindigen. Zijn functie is inmiddels overgenomen door Marita Vermeulen.
 
In zijn nieuwjaarstoespraak bedankte voorzitter Hans van Baalen ook een aantal lokale bedrijven en instellingen voor hun belangeloze inzet bij de ‘make over’ van het verenigingsgebouw in Soest. Middelman Wonen,  Pronto Wonen, Brandsma Verf en Wand, Woonmix, Balans Cultureel Centrum De Schoof, Agis Zorgverzekeringen, Christelijke School De Lasenberg en Hans v.d. Pol zorgden ervoor dat het gebouw weer een mooi en gezellig thuis werd voor velen.
 
Tot slot werden de aanwezige vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar ten behoeve van o.a. het meldpunt, de telefooncirkels, de stercirkel, de reiscommissie en de vrijwillige terminale thuiszorg. Er werd geproost op het nieuwe jaar en de hoop uitgesproken dat Het Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg ook dit jaar haar doelstelling, hulp bieden aan allen die in nood zijn, zal kunnen realiseren
 
Soester Courant, 13 januari 2010
 
 
 
 
JUBILARISSEN RODE KRUIS
 
Martha van Ree en Henk Hummel hebben en erepenning en een oorkonde ontvangen van het Rode Kruis, afdeling Soest/Soesterberg. Beiden zijn tien jaar actief als vrijwilliger. Het Rode Kruis onderscheidt en huldigt vrijwilligers die 10, 20, 30 jaar of langer actief zijn. Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep vrijwilligers zette de voorzitter Hans van Baalen de twee jubilarissen in het zonnetje. Van Ree is vrijwilliger bij de hulpdienst en bij sociale activiteiten. Ze legt bezoeken af en doet onder meer boodschappen voor zieken en ouderen. Hummel doet ook boodschappen voor hulpbehoevende mensen, en begeleidt mensen naar onder meer het ziekenhuis. Hij zorgt ook voor vervoer.
 
Soester Courant, 17 november 2010
 
 
 
 
LIES DEKKER: PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VAN HET RODE KRUIS
Meestal werken de twaalf vrijwilligers één dagdeel in de week, maar het komt voor dat we tegelijk gevraagd worden bij verschillende mensen. De uren worden dan zo verdeeld dag elke cliënt geholpen kan worden. Van tevoren kun je niet inschatten hoe lang de zorg voor een cliënt nodig is. Dat hangt af van hun gezondheidssituatie en van de wensen van de mantelzorgers, die wij vervangen.  Eén keer per maand bespreken we met onze hele groep vrijwilligers de planning. Ik ben ook actief in mijn kerk met bezoeken aan ouderen, ga tenminste een keer per week naar een jonge vrouw in Zon en Schild en ben vrijwilliger in het Ronald McDonald huis in Utrecht.
Hulp bieden in de terminale zorg is fantastisch. Met elkaar maken we het mogelijk dat ernstig zizeken in de terminale fase thuis kunnen sterven.  Het Rode Kruis verzorgde mijn opleiding. Wij bieden ondersteuning in de laatste levensfase aan de stervende en de mensen om hen heen, familie en vrienden, thuiszorg en arts. Ik heb zelf ervaren bij het sterven van mijn vader, maar vooral bij zijn lange ziekbed, hoe zwaar het kan zijn voor de familie en vrienden. De zorg is intensief, en vaak nauwelijks vol te houden. Naast lichamelijke vermoeidheid speelt op een gegeven ogenblik ook de geestelijke druk je parten. Mensen raken oververmoeid doordat ze altijd aanwezig zijn en geen tijd meer nemen om even bij te komen. Helaas is ons werk nog niet bij iedereen bekend, die in deze situatie komt te zitten. Met folders en mond-tot-mond reclame proberen we meer bekendheid te geven.  Op onze folder staat: ‘Er zijn’. Dat willen we graag voor zoveel mogelijk mensen bieden.
De VPTZ is bereikbaar op 06 – 3018 9317.
 
Soester Courant, 1 december 2010