Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Soest Actueel Archief Nieuwsberichten 2011
23 november 2011 |

Nieuwsberichten 2011

VPTZ op Radio Soest
Op woensdag 30 november om 9.50 uur vertelt vrijwilligster Loes Paul op Radio Soest over haar werk bij de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg). De VPTZ Soest, Soesterberg en Baarn functioneert onder de paraplu van het Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg.
 
Coördinator VPTZ
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Soest, Soesterberg en Baarn is een onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg. Gezocht wordt een nieuwe coördinator. U heeft een sterk ontwikkeld empatisch vermogen en bij voorkeur enige medische achtergrond. U bent het aanspreekpunt voor cliënten en begeleidt de vrijwilligers zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Het werk vraagt tijd en inzet, maar u krijgt er ook veel voor terug. Werkdagen en werktijden in overleg.
Meer informatie: Stichting Balans Vrijwilligersloket, Molenstraat 142, tel. 035 6017615.
Soester Courant, 23 november 2011

Twintig jaar vrijwilligerswerk voor Rode Kruis
Namens het Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg heeft Nel Pelzer, coördinator Sociale Hulp, de dames Greet Bosman en Gerda Rijnaard tijdens een reguliere bijeenkomst gehuldigd. De twee vrijwilligsters ontvingen beiden een oorkonde, een Rode Kruis speldje voor 20 jaar trouwe dienst, een cadeaubon en een rode roos.
Gedurende vele jaren begeleidde Greet Bosman handwerkclubjes in Braamhage, de Vijverhof en Honsbergen. De afgelopen acht jaar is ze actief lid van de organisatie van busreisjes. Sinds 1991 verzorgt Gerda Rijnbaard huisbezoeken en helpt in Hoog Soestdijk met koffieschenken en de administratie. Daarnaast verzorgt ze het contactblad van de Sociale Hulp.   Soester Courant, 16 november 2011
 

Oproeping voor de vergadering van de afdelingsraad van afdeling Soest/Soesterberg van de vereniging van het Nederlandse Rode Kruis
Hierbij nodigen wij alle leden van afdeling Soest/Soesterberg van het Nederlandse Rode Kruis uit tot het bijwonen van de vergadering van de afdelingsraad.
Deze vergadering zal worden gehouden op 7 september 2011 om 16.00 uur in het gebouw van het Rode Kruis in de Valeriaanstraat 2-b te Soest.
 
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de afdelingsraad van 23 maart 2011
3. Voordracht van kandidaat voor afvaardiging van de afdelingsraad in de districtsraad
4. Stemming bij handopsteking
5. Goedkeuring werkplan en begroting afdeling Soest/Soesterberg 2012
6. Rondvraag en sluiting.
 
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen voor de vergadering tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres:
Valeriaanstraat 2-b te Soest.
 
Het bestuur:
J.C.M. van Baalen, voorzitter
M.A.A.C. Vermeulen, secretaris
Soester Courant, 24 augustus 2011
 
Dagtocht Rode Kruis naar Naaldwijk
Op donderdag 1 september organiseert Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Soest/Soesterberg een dagtocht voor goedlopenden naar Naaldwijk en Delft. Om 8.30 uur vertrekken we met de bus richting Naaldwijk en drinken we koffie (met wat lekkers) in het Witte Hof. We vervolgen onze reis via een toeristische route naar Delft. In deze prinsenstad lunchen we bij de Gasterij ‘t Karrewiel en rijden om circa 14.30 uur naar The Japanese Watergarden in Naaldwijk. Om 18.00 uur zijn we weer terug in Soest.
De kosten voor deze dagtocht zijn €20,-. Deelnemers aan deze dagtocht kunnen op twee plaatsen opstappen: bij woon-zorgcentrum Molenschot aan het Dalplein 2 en bij serviceflat Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475 in Soest.
Alle goedlopenden uit Soest en Soesterberg zijn welkom.
Aanmelden bij Jackie van Soest, tel. 035 6013235 of bij Greet Bosman, tel. 6013678. Meer informatie: www.rodekruis.nl/soest
Soester Courant, 10 augustus 2011 
 
VPTZ zoekt per direct een coördinator
VPTZ Soest, Soesterberg en Baarn is een onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg. Jarenlang heeft onze Marijke de functie van coördinator met hart en ziel uitgevoerd. Nu ze heeft besloten om samen met haar man te gaan reizen, gaan we op zoek naar een man of vrouw die op eigen wijze invulling weet te geven aan deze boeiende vrijwilligersfunctie.  U heeft een sterk ontwikkeld empatisch vermogen en u heeft hopelijk enige medische achtergrond. U bent het aanspreekpunt voor cliënten en u begeleidt de vrijwilligers zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Het werk vraagt tijd en inzet maar u krijgt er ook veel voor terug.  Graag willen we u meer vertellen over het coördinatorschap. Belt u even? De voorzitter, Hans van Baalen kunt u bereiken op nummer 035 – 601 48 72 of u kunt contact opnemen met de secretaris, Marita Vermeulen op telefoonnummer: 0346 – 35 16 85. Hopelijk betekent dit telefoontje het begin van een (nieuwe) boeiende periode in uw leven. 
Website landelijke VPTZ
 
Dagtocht Rode Kruis voor slechtlopenden
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Soest/Soesterberg organiseert op dinsdag 7 juni een dagtocht voor slechtlopenden naar de Veluwe en het Veluwemeer. Om 10.30 uur vertrekt er een bus in de richting van Harderwijk. Daar zal een overstap gemaakt worden naar een boot voor een twee uur durende tocht (inclusief lunch) over het Veluwemeer. Via een toeristische route rijdt de bus weer terug naar Soest. De kosten voor de dagtocht zijn 20,- euro.  De verzamelplek is woon-zorgcentrum Molenschot aan het Dalplein 2. De ontvangst met koffie en iets lekker is om 9.30 uur. Alle slechtlopenden uit Soest en Soesterberg zijn welkom. Aanmelden bij Jackie van Soest, tel. 035 - 6013235 of bij Greet Bosman, tel. 035 - 6013678. Meer informatie: www.rodekruis.nl/soest
Soester Courant, 18 mei 2011

 Vrijwilligershulp van Rode Kruis zoekt coördinator
Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp zoekt een coördinator die zorgdraagt voor de werving, selectie en begeleiding van de vrijwilligers. De coördinator zal verder verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening. Affiniteit met vrijwilligers en de hulpvragers is gewenst. Verder moet de coördinator kunnen plannen en organiseren. Communicatievaardigheden en goede samenwerking met anderen zijn belangrijke eigenschappen voor deze vrijwilligersfunctie. Het Centrum Meldpunt Vrijwilligershulp is onderdeel van het Rode Kruis, afdeling Soest/Soesterberg. Nel Pelzer van deze organisatie geeft graag meer informatie over de functie van coördinator. Zij is telefonisch te bereiken op 035 - 60 20 538.

Soester Courant, 18 mei 2011

Ned. Rode Kruis organiseert dagtocht voor rolstoelhouders
Op dinsdag 3 mei organiseert de afdeling Soest/Soesterberg van het Nederlandse
Rode Kruis voor rolstoelhouders een bustocht naar de Biesbosch. Alle
rolstoelhouders uit Soest en Soesterberg worden van harte uitgenodigd voor
deze dagtocht.
De verzamelplek is woon- en zorgcentrum Molenschot aan het Dalplein 2 in
Soest. Vanaf 09.30 uur wordt u daar ontvangen met koffie en iets lekkers. Om
10.30 uur vertrekt het gezelschap per bus richting de Biesbosch voor een dagje
varen. Aan boord kunt u genieten van een heerlijke lunch. Via een toeristische
route rijden we weer terug naar Soest en arriveren om ± 16.30 uur bij
Molenschot.
De kosten voor deze dagtocht zijn €20,-.
Informatie en aanmelden bij: Jackie van Soest, tel. 035 – 60 132 35 of bij Greet Bosman, tel. 035 – 60 136 78.

Soester Courant, 13 april 2011

 

Oproeping voor de vergadering van de afdelingsraad van afdeling Soest/Soesterberg van de vereniging het Nederlandse Rode Kruis

Hierbij nodigen wij alle leden van afdeling Soest/Soesterberg van het Nederlandse

Rode Kruis uit tot het bijwonen van de vergadering van de afdelingsraad.
Deze vergadering zal worden gehouden op 23 maart 2011 om 15.30 uur in het gebouw van Het Rode Kruis in de Valeriaanstraat 2-b te Soest.
 
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de afdelingsraad van 8 september 2010
3. Verslag van het bestuur: jaarverslag 2010 en jaarrekening 2010
4. Decharge van het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid
5. Bestuursmutaties
6. Rondvraag en sluiting
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen vóór devergadering tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres:Valeriaanstraat 2-b te Soest.
 
Het bestuur
J.C.M. van Baalen, voorzitter
M.A.A.C. Vermeulen, secretaris
Soester Courant, 23 maart 2011


Vacature penningmeester Rode Kruis afdeling Soest
De afdeling Soest van het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een penningmeester. Na 12 jaar is de huidige penningmeester aan de beurt  van aftreden en mag niet meer worden herkozen.
Enige kennis van computerboekhouden, telebankieren en Excel is nodig om te taken volgens de richtlijnen te kunnen uitvoeren.
De taken bestaan uit:
-  het bijhouden van de boekhouding met het computerprogramma Exact Online;
-  de betalingen verrichten via telebankieren;
-  het maken van de jaarrekening en de begroting d.m.v. een formulier in Exact.
Tevens zijn er per jaar ca. 5 bestuursvergaderingen en worden 2x per jaar regionale penningmeestersbijeenkomsten bezocht.

Er wordt op verzoek ondersteuning gegeven door de financiële afdeling van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag of door het districtskantoor.
Het is moeilijk om een nauwkeurige opgave te doen van de totale tijdsbesteding die de functie vraagt omdat het heel wisselend is. In de maanden januari-februari worden de jaarcijfers opgemaakt en in augustus de begroting voor het volgend jaar. Deze perioden zijn wat drukker dan de rest van het jaar als alleen de betalingen en boekingen worden gedaan. Dat kan veelal eens per maand.
Inlichtingen:  035-6024 989 of gcasteen@tiscali.nl
Soester Courant, 9 februari 2011