Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Sittard Dit doen we Noodhulp

Noodhulp

​​

Van oudsher neemt het Rode Kruis een belangrijke taak in in de rampenhulpverlening. Hoewel de taken in de loop der jaren zijn aangepast, ondersteund het Rode Kruis de overheid nog altijd in geval van rampen en calamiteiten.

BevolkingszorgBevolkingszorg.jpeg

In geval van een ramp of calamiteit kan de gemeente een beroep doen op vrijwilligers van het Rode Kruis voor het coördineren van burgerhulp. ​

Deze vrijwilligers zijn hier speciaal voor opgeleid, en kunnen de overheid ondersteunen en hulp bieden aan getroffenen.

Dus zorgen voor de opvang en verzorging van niet gewonde slachtoffers, het leggen van het Eerste contact en begeleiding getroffenen.

Tevens een luisterend oor voor geschrokken mensen, helpen bij de registratie, verlenen eerste hulp of organiseren een spelactiviteit met de aanwezige kinderen.

Tevens kunnen ze de verminderde zelfredzame burgers helpen bij het contactherstel via ikbenveilig.nl  


Ready2Help

Ready2Help is een burgerhulpnetwerk van mensen zoals jij en ik, die bereid zijn
​anderen te helpen als dat nodig is. Iedereen kan zich aanmelden om te helpen bij een noodsituatie in Nederland. Ben jij ook Ready2Help? Wilt U zich ook spontaan inzetten bij noodsituaties; Dat kan.

Meld U hier​ aan bij Ready2help.


GGB

Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

Voor grootschalige geneeskundige bijstand heeft Het Rode Kruis Noodhulpteams ​opgericht. Deze worden via een centrale alarmering opgeroepen om in geval van grote rampen, binnen een half uur te kunnen assisteren bij het verzorgen van slachtoffers.​​

Voor meer informatie over de Rode Kruis Noodhulpteams ​verwijzen wij u naar deze GGB​-link​.