Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Sittard Actueel Nieuws Sittardse Rode Kruis financiert hulp mee voor bootvluchtelingen in de Middellandse Zee
22 september 2015 |

Sittardse Rode Kruis financiert hulp mee voor bootvluchtelingen in de Middellandse Zee

De Rode Kruis afdeling Sittard e.o. maakt eenmalig een bedrag van € 5.000 over op giro 6868 dat opengesteld is voor de hulp aan bootvluchtelingen in de Middellandse Zee.

Daarnaast is het voor de Rode Kruis afdeling Sittard e.o. een traditie zich structureel te 
verplichten deel te nemen aan projecten. De financiële bijdrage wordt mogelijk gemaakt door de opbrengsten van collectes, donaties, inzet van vrijwilligers bij evenementen en andere wervingsacties. Het Sittardse Rode Kruis is zo in de gelegenheid zelfs twee projecten structureel financieel te ondersteunen.

Ten eerste steunt ze vanaf dit jaar voor een periode van drie jaar (2015 tot en met 2017) 
het project “Waterkiosken in  sloppenwijken en  sanitaire voorzieningen op scholen in Malawi” met een jaarlijkse bijdrage van € 3.000. 
In dit project richt het Rode Kruis zich op de steden Mzuzu en Karonga met respectievelijk 134.000 en 47.000 inwoners. Ruim 50% van de inwoners van deze stedelijke gebieden ontbeert goede sanitaire voorzieningen en 30% heeft geen toegang tot schoon drinkwater. In de sloppenwijken rond Mzuzu en Karonga worden publieke waterkiosken en tappunten voor schoon drinkwater geplaatst. Daarnaast worden sanitaire voorzieningen aangelegd op 25 basisscholen en 5 openbare markten.

Ten tweede kent ze sinds 2011 voor een periode van in eerste instantie vier jaar het Stille 
Rampen fonds jaarlijks een dotatie van 3000 euro toe. Deze financiering wordt de komende drie jaren (2016 tot en met 2018) gecontinueerd. 
Om zusterverenigingen in deze rampgebieden te ondersteunen heeft het Nederlandse Rode Kruis een Stille Rampen Fonds ingesteld. Dit wordt medegefinancierd door het ministerie van Buiten​​landse Zaken. De donaties aan het Stille Rampen Fonds worden gestuurd naar het Disaster Response Emergency Fund van de Internationale Federatie van het Rode Kruis in Genève.

Ook kent het Sittardse Rode Kruis regelmatig een incidentele toekenning van hulp in het 
geval van acute noodsituaties, zoals nu is gebeurd in de hulp aan bootvluchtelingen in de Middellandse Zee.