Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Rotterdam Wat kunt u doen word vrijwilliger

word vrijwilliger

Vrijwilliger zijn is dankbaar werk en ontzettend hard nodig. Wilt u weten hoe u mee kunt werken aan onze hulp? Bekijk dan nu de verschillende mogelijkheden.
 

Bijzondere vakanties

Reis een week als vrijwilliger mee om zieken en gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Grote kans dat u vaker meewilt.
 
Eerste hulp en rampenhulp
Ook u kunt iets betekenen voor een ander. Door actief te worden bij het Rode Kruis. Wat kunt u doen, wat doet het Rode Kruis voor u en wat vraagt het van u?
 
Mappa Mondo
De Mappa Mondo huizen zijn gespecialiseerde, gezinsvervangende huizen waar kinderen van 0 tot 18 jaar met een ernstige, levensbedreigende ziekte kunnen verblijven. We zoeken geregeld vrijwilligers, stagiaires en beroepskrachten voor de Mappa Mondo huizen.
 
Sociale activiteiten
Door het organiseren van sociale hulpactiviteiten wil het Nederlandse Rode Kruis het sociale isolement van mensen doorbreken. Lees welke activiteiten het Rode Kruis hiervoor onderneemt en lever ook een bijdrage hieraan.
Word collectant
Ook u kunt zorgen dat het Rode Kruis meer geld ter beschikking heeft. Hoe? Door te collecteren of door coördinator collecte te worden.
 
Communicatie en voorlichting
U bent als communicatieprofessional werkzaam. Nu wilt u ook iets betekenen voor het Nederlandse Rode Kruis.
 
Werven en begeleiden
Bij het Rode Kruis werken veel vrijwilligers. Die moeten geworven worden, maar ook begeleid. Ook hieraan kunt u uw professionele vrijwilligerssteentje bijdragen. 
 
Besturen
Leidinggeven of coördineren zit u in het bloed? Om alle ‘radertjes’ soepel te laten draaien heeft het Rode Kruis allerlei vrijwilligerstaken op bestuursgebied. 

Praktische zaken
Welke afspraken maken we als u vrijwilliger wordt? En waar kunt u op rekenen?
  
Internationale Activiteiten
Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen die door oorlog, ramp of sociale omstandigheden kwetsbaar zijn geworden. De organisatie helpt niet alleen kwetsbare mensen in Nederland, maar werkt ook Internationaal, in samenwerking met zusterverenigingen. Vrijwilligers in Nederland vergroten de betrokkenheid bij en ondersteuning van het Rode Kruis-werk in internationaal verband. Ze bevorderen respect voor menselijke waardigheid.
  
Humanitair Oorlogsrecht
Het vrijwilligersnetwerk humanitair oorlogsrecht (HOR-netwerk) vervult sinds enige jaren een belangrijke taak bij de verspreiding van het HOR door voorlichting te geven aan het brede publiek, jongeren en vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis. 
 
Opleidingen
Deskundigheid bevorderen. Ook dat hoort bij het vrijwilliger zijn, namelijk aanspraak kunnen maken op een cursus of opleiding.
Lees meer over de opleidingen
Meld je aan als vrijwilliger voor het Rode Kruis