Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Rotterdam Actueel Nieuws Nieuw bestuur
13 februari 2014 |

Nieuw bestuur

Bestuur district Rotterdam-Rijnmond bindende factor

Donderdag 13 februari 2014, 19.00 uur, ms J. Henry Dunant, Rotterdam - Voor de gelegenheid ligt het vakantieschip van het Nederlandse Rode Kruis de ms J. Henry Dunant afgemeerd aan de Boompjeskade, pal naast de Erasmusbrug in Rotterdam. De harde, gure wind doet verwoede pogingen
het schip los te trekken van de kade, maar de trossen zijn stevig vastgemaakt en het schip geeft geen krimp. Op deze speciale locatie
wil het bestuur van het nieuwe Rode Kruis district Rotterdam-Rijnmond zich persoonlijk voorstellen aan de vrijwilligers uit het district
en de plannen voor 2014 presenteren.

Presentatie bestuur
Als een echte kapitein verwelkomt de voorzitter van het district Cees Werff alle genodigden persoonlijk als zij aan boord van de ms J. Henry Dunant stappen. Hierna begint de heer Werff zijn presentatie met een korte voorstelronde van de overige bestuursleden. Sylvia Schel secretaris,
Leo Vogelzang penningmeester, Godelieve Jacobs bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Educatie, Raman Madan bestuurslid Noodhulp
en Ricardo Dorst algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft nog een aantal vacatures. Voor de functie respect en hulpbereidheid, voor de functie zelfredzaamheid en voor de functie communicatie en fondsenwerving zoekt het bestuur nog geschikte kandidaten.bestuur.bmp

 

In verbinding
Het centrale thema voor het bestuur in 2014 is ‘in verbinding’. Het bestuur wil een verbindende factor zijn naar en tussen de afdelingen en tussen het district en het verenigingskantoor. Om dit handen en voeten te geven heeft het bestuur het adoptiestelsel bedacht. Dit houdt in dat ieder bestuurslid gekoppeld is aan een afdeling. Hierna ging de voorzitter in op de plannen
voor de verschillende taakgebieden binnen het bestuur. Op het gebied Noodhulp is er 3 februari een convenant Bevolkingszorg getekend met
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hierdoor is er een overeenkomst met alle 16 gemeenten binnen het district. Er is besloten dat er voorlopig tot eind 2015 wordt doorgegaan met Sigma en dat er geoefend gaat worden
met de hele keten acute hulp. Op het gebied Financiën ligt de focus op het verzamelen van kennis en informatie, het bezoeken van de afdelingen en uiteraard het voeren van de districtsboekhouding. Op het gebied  communicatie en Fondsenwerving gaat de aandacht uit naar communicatie
op basis van de behoefte van de afdelingen. Verder wordt er gekeken naar de juiste opzet voor de interne en externe communicatie en welke mediakanalen hiervoor kunnen worden benut. Er wordt nog gewerkt aan een
fondsenwervingplan voor het benaderen van bedrijven en sponsoren. Als onderdeel hiervan wordt er gedacht aan de organisatie van een Rode Kruis gala. Op het gebied Vrijwilligersmanagement en Educatie zijn de belangrijkste aandachtspunten goede samenwerking van de
vrijwilligersmanagers en de afdelingen, het screenen van de vrijwilligersadministratie en waar nodig het vergroten van het aantal vrijwilligers.

Reacties uit de zaal
Uit een rondgang langs de vrijwilligers in zaal blijkt vertrouwen in de toekomst, maar is er ook de nodige scepsis. ‘Het is allemaal nieuw en het zal enige tijd duren voor we hier aan gewend zijn’ is een veel gehoord
commentaar. Het voorgestelde adoptiestelsel wordt positief ontvangen. Heldere communicatie wordt algemeen gezien als een belangrijk middel dat het nieuwe bestuur heeft om het vertrouwen van de afdelingen te winnen. Een vrijwilligster van de afdeling Nieuwe Waterweg Noord heeft er vertrouwen in, maar ziet ook veel werk op de afdeling afkomen. ‘De afdelingsbesturen moeten gereorganiseerd worden naar de opzet van het districtsbestuur om een goede afstemming te krijgen. De registratie van de kennis en kunde van de vrijwilligers wordt belangrijker in een grotere organisatie. En ook hun beschikbaarheid’. Aan een tafel in de hoek worden grote problemen voorspeld. ‘Het vrijwilligerskorps vergrijst en jonge aanwas is er veel te weinig. Op een advertentie voor nieuwe en vooral jongere
mensen kwamen slechts twee reacties’. Deze vrijwilligers zijn allen rond de 70, maar nog helder en strijdbaar. Wel vinden ze unaniem dat wat hen betreft de veranderingen wel wat minder mogen en wat minder snel.

En nu aan de slag
Het bestuur van het nieuwe Rode Kruis district Rotterdam- Rijnmond kan aan de slag. De gepresenteerde plannen zijn goed ontvangen, de afdelingen staan er open voor. De verbinding is gemaakt.

Door Ruud Alsemgeest, Rode Kruis verslaggever