Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Rotterdam Actueel Nieuws Afsplitsing
1 januari 2014 |

Afsplitsing

Afsplitsing Afdeling Rotterdam

Per 1 januari jl. maakt de Afdeling Rotterdam deel uit van het District Rotterdam Rijnmond van het Rode Kruis. De begrenzing van het nieuwe district loopt conform de grenzen van de Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond. Een nieuwe indeling, het gevolg van samenvoeging van districten op veiligheidsregioniveau in geheel Nederland.
Voor de Afdeling Rotterdam heeft dit consequenties. De kernen Krimpen a/d Lek, Ouderkerk a/d IJssel en Lekkerkerk behoren tot de Veiligheidsregio Hollands Midden en zijn nu toegevoegd aan de Afdeling Schoonhoven van het Rode Kruis. Evenzo voor Nieuwerkerk: deze plaats is nu overgeheveld aan de Afdeling Zevenhuizen.
Voor reeds ingeschreven en actieve vrijwilligers uit deze plaatsen bij de Afdeling Rotterdam heeft dit geen gevolgen:
zij kunnen gewoon door blijven gaan met hun activiteiten in Rotterdam. Dit geldt echter niet voor de collectanten; deze collecteren vanaf heden voor de desbetreffende afdelingen.


Door Harold Francken, Directeur District Rotterdam