Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Renkum-Wageningen Nieuws Afscheid Wim Schoemans
20 december 2013 |

Afscheid Wim Schoemans

​Maandagavond 16 december is tijdens het jaarlijkse kerstdiner door de aanwezige vrijwilligers afscheid genomen van Wim Schoemans als voorzitter van de afdeling Renkum-Wageningen van het Rode Kruis.

Bestuurslid Marij Barends heeft Wim toegesproken en stond uitgebreid stil bij de activiteiten die Wim de afgelopen 14 jaar voor het Rode Kruis in het algemeen en voor de afdeling Renkum-Wageningen in het bijzonder heeft ondernomen.

Onder zijn stimulerende leiding zijn in 2009 de afdelingen Renkum en Wageningen samengevoegd. Ondanks de cultuurverschillen kon deze samenvoeging succesvol worden afgerond.

Als voorzitter heeft Wim er voor gezorgd dat er binnen het bestuur op een constructieve en ontspannen manier werd samengewerkt, waarbij het belang van de vrijwilligers en de waardering voor hun inzet op de eerste plaats kwamen.​

Verder was Wim betrokken bij veel verschillende Rode-Kruis activiteiten, zoals de organisatie van de thema-avonden, het begeleiden van de passagiers van de Henry Dunant wanneer die lag aangemeerd in Wageningen, de promotie van het Rode Kruis op de Heelsumse Avondmarkt, de Wageningse Molenmarkt en de Studenten Introductiedagen en bij grote festiviteiten, w.o de jaarlijkse Airbornewandeltocht. Ook de maatschappelijke stages in het Pantarijn en Dorenweerd nam hij ter harte om het Rode kruis meer bekendheid te geven bij de jeugd. Daarnaast kon op Wim altijd een beroep gedaan worden om ad hoc allerlei hand- en spandiensten voor de afdeling te verrichten.​

Het bestuur is Wim dankbaar voor alles wat hij in de afgelopen 14 jaar in het belang van het Rode Kruis en de afdeling gedaan heeft.

Als blijk van waardering heeft Wim (later) een bronzen aandenken gekregen.