Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Ooststellingwerf Dit zijn we

Dit zijn we


ha.JPGDe afdeling Ooststellingwerf van het Nederlandse Rode Kruis biedt hulp aan de meest kwetsbare mensen in de maatschappij, dit geheel in lijn met de missie van het Nederlandse Rode Kruis. In onze afdeling is dat vooral sociale hulp.
 
 
 
Sociale hulp
 
Denk bij sociale hulp aan activiteiten met ouderen en mensen die om andere reden hier niet aan toekomen. De afdeling Ooststellingwerf legt bijvoorbeeld bezoeken af bij mensen die vaak alleen zijn en organiseert recreatieve activiteiten. Ook oppashulp en telefooncirkel rekent de afdeling tot zijn taak.
 
Vakantieprojecten
 
Onder de noemer sociale hulp organiseren we vakantieprojecten voor hulpbehoevende mensen. Dat kan in één van de vakantiehuizen van het Nederlandse Rode Kruis, de vakantieboot “Henrie Dunant” van het Nederlandse Rode Kruis of een dagtocht met een door de afdeling Ooststellingwerf ingehuurde boot.
 
Fondsenwerving
 
Om het totaal aan Rode Kruis werk mogelijk te maken heeft de afdeling ook op zich genomen fondsen te verwerven, onder andere door het houden van een jaarlijkse collecte.
 
Educatie
 
De afdeling Ooststellingwerf wil de aandacht voor Rode Kruis educatie uitbreiden. Denk hierbij aan het lesgeven in 1ste Hulp, reanimatie (met AED), Jeugd EHBO (nu ook al op een aantal basisscholen in Appelscha en Oosterwolde, beide in samenwerking met de plaatselijke EHBO-verenigingen) en informatie over het Humanitair Oorlogsrecht (met verhalen over waarden als menslievendheid en onpartijdigheid).
 
Noodhulp
 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft ook een aandachtsveld Noodhulp. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar rampenhulpverlening en evenementenhulp. In Friesland is dit vooral regionaal georganiseerd. Door de afdeling Ooststellingwerf worden deze activiteiten (financieel) ondersteund.
 
Vrijwilligers bij de afdeling Ooststellingwerf
 
Naast de algemeen bestuursleden en activiteitencoördinatoren heeft de afdeling een 30 tal vrijwilligers die actief zijn in de sociale hulp projecten. Momenteel zijn deze activiteiten vooral in de grotere dorpen. Het onze ambitie om op meer dorpen activiteiten te starten.
 
Tevens wil de afdeling meer aan educatie gaan doen. De huidige 2 docenten geven Jeugd EHBO op een aantal basisscholen in Appelscha en Oosterwolde, in samenwerking met besturen en docenten van de plaatselijk EHBO verenigingen. Het geven van informatie over het Humanitair Oorlogsrecht (met verhalen over waarden als menslievendheid en onpartijdigheid), moet nog van de grond komen.
 
Nieuwe vrijwilligers nodig
 
De activiteiten van de afdeling kunnen alleen maar worden uitgebreid wanneer we over voldoende vrijwilligers beschikken. Om deze reden zoeken we met spoed de navolgende vrijwilligers:
·       algemeen bestuursleden en coördinatoren, deels om zittende mensen te ondersteunen en in de toekomst te kunnen vervangen,
·       vrijwilligers educatie en instructie 1ste Hulp, reanimatie en Jeugd-EHBO,
·       vrijwilligers voor aangepaste vakanties en
·       vrijwilligers voor sociale hulp (aanvullende verzorging, sociale bezoek, recreatieve activiteiten, telefooncirkel en oppashulp.
 
Informatie
 
Met betrekking tot de activiteiten en taken binnen onze afdeling, kunt u informatie aanvragen bij het secretariaat van de afdeling:
Roelof Bult  (voorzitter / waarnemend secretaris)
rbultnrk@planet.nl        
tel.: 0516-433645