Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Noordoostpolder Dit zijn we Grondbeginselen

Grondbeginselen

Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen:
 • Menslievendheid
  Het Rode Kruis probeert menselijk leed te voorkomen en te verzachten, waar dit ook wordt waargenomen. Het doel is leven en gezondheid van de mens te beschermen en eerbied ten opzichte van hen te waarborgen. Het bevordert en streeft naar wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en duurzame vrede tussen alle volkeren
 • Onpartijdigheid
  Het Rode Kruis maakt geen onderscheid voor wat betreft nationaliteit, ras, godsdienstige overtuiging, stand of politieke mening. Het probeert lijden te verlichten, en daarbij voorrang te geven aan noodgevallen.
 • Neutraliteit
  Om zich van het vertrouwen van ieder verzekerd te weten, kiest het Rode Kruis geen partij in geval van vijandelijkheden. Ook mengt het zich niet in kwesties van politieke, racistische, godsdienstige of ideologische aard.
 • Onafhankelijkheid
  Het Rode Kruis is onafhankelijk. De nationale Rode Kruis-verenigingen moeten altijd hun eigen identiteit bewaren, ook al werken zij als hulporganen in de landelijke humanitaire diensten en zijn zij onderworpen aan de wetten van de landen, waarin zij werkzaam zijn. Op deze manier kunnen zij altijd volgens de Rode Kruis-beginselen blijven handelen.
 • Vrijwilligheid
  Het Rode Kruis is een hulpverleningsorganisatie op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.
 • Eenheid
  In elk land kan slechts één Rode Kruis-vereniging werkzaam zijn. Zij moet voor iedereen openstaan. De vereniging moet haar humanitaire taak in het gehele land uitvoeren.
 • Algemeenheid
  Het Rode Kruis is een wereldomvattende instelling, waarin alle daarvan deeluitmakende verenigingen dezelfde positie innemen en gelijke rechten en plichten hebben