Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord- en Oost Gelderland Wat kunt u doen Lid of donateur

Lid of donateur

Word nu donateur

​​​Als lid heeft u rechten en plichten. Het belangrijkste recht is dat u de Algemene Vergadering van uw afdeling mag bijwonen, daar het woord mag voeren en uw stem mag uitbrengen. U heeft daarmee direct invloed op het beleid van uw afdeling. Daar staat tegenover dat u de plicht heeft jaarlijks contributie (in de statuten 'bijdrage' genoemd) te betalen. Hoeveel? Dat bepaalt u zelf. Ook wordt u geacht u te gedragen overeenkomstig de normen en waarden van het Rode Kruis, zoals verankerd in de grondbeginselen.

Vrijwilligers kunnen (gratis) lid van hun afdeling worden. Wel moet u zich persoonlijk als lid aanmelden. Afdelingsbesturen mogen dus nooit hun vrijwilliger ​'automatisch' lid maken.

Het verschil tussen donateur en lidmaatschap

Donateurs zijn individuen ('natuurlijke personen') of organisaties en bedrijven ('rechtspersonen') die uitdrukkelijk hebben toegezegd de plaatselijke afdeling financieel te steunen met een jaarlijkse bijdrage. Ander​s dan de leden, heeft u als donateur geen toegang tot de Algemene Vergadering van de afdeling. Er is nog een belangrijk verschil. De Algemene Vergad​ering van de afdeling kan voor haar donateurs wél een minimumbijdrage vaststellen! ​

Status wijzigen?

U kunt er zelf voor kiezen om lid of donateur te worden. In eerste instantie werven wij u als donateur van het Rode Kruis. Mocht u uw status willen wijzigen van bijvoorbeeld donateur naar lid, dan kunt u dat telefonisch aangeven bij het servicebureau in Den Haag: 070-44 55 678 ​