Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord- en Oost Gelderland Dit doen we Noodhulp Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

Gelukkig zijn er in Nederland niet al te vaak grote rampen. Toch moeten de Rode Kruis-vrijwilligers vaak genoeg uitrukken om te helpen bij een noodsituatie. Het kan dan bij voorbeeld gaan om een treinbotsing, een vliegtuigongeluk of instortingsgevaar van een gebouw. 

Met de overheid hebben wij afspraken gemaakt over de taak die het Rode Kruis uitvoert in aanvulling op de hulpverlening door de overheid.

Medische assistentie

Ook in Nederland zijn er noodsituaties denkbaar waarbij de medische hulpverlening ontoereikend is. Het Rode Kruis biedt aanvullende capaciteit in de vorm van speciaal opgeleide vrijwilligers. In teams van acht vrijwilligers (de zogenaamde SIGMA-teams = Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) ondersteunen zij het ambulancepersoneel. Zij assisteren bij de behandeling, helpen met het transport van gewonden en blijven bij een patiënt die even op vervoer moet wachten.

Bevolkingszorg

Bij rampen en calamiteiten kunnen veiligheidsregio’s en gemeenten een beroep doen op het Rode Kruis voor de eerste opvang en registratie van getroffenen en het herstellen van contact met hun verwanten. Daarnaast kan het Rode Kruis helpen bij evacuaties, de distributie van primaire levensbehoeften en beantwoordt zij specifieke hulpvragen van getroffenen. ​Dit betekent dat in het geval van ontruiming, het Rode Kruis getroffenen tijdelijk opvangt in aangewezen opvanglocaties, hen voorziet van informatie en zorgt dat getroffenen zo snel als mogelijk op eigen kracht weer verder kunnen door hun zelfredzaamheid te bevorderen. 

Vrijwilligers zijn actief in een opvangcentrum, een callcenter of een gemeentehuis. Dankzij een landelijk dekkend netwerk van get​rainde vrijwilligers zijn wij altijd en overal snel ter plaatse.​