Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord- en Oost Gelderland Dit doen we Internationale activiteiten Opsporing en Contactherstel

Opsporing en Contactherstel

Gespecialiseerde vrijwilligers leveren in zogenaamde ‘tracingteams’ hun bijdrage aan het herstellen van familiecontacten, die als gevolg van oorlogsomstandigheden of natuurrampen verloren zijn gegaan. Dit opsporingswerk is één van de kerntaken van het Rode Kruis. 


Procedure bij een aanvraag
De behandeling van een aanvraag omvat twee delen:
  1. In het eerste gesprek komen de (on)mogelijkheden van het Rode Kruis aan de orde. Wij geven aan welke informatie nodig is om een zoekactie te starten. 
  2. In het tweede gesprek noteren we de benodigde gegevens (in het Engels), waar nodig voorzien van toelichtingen, ondertekend door de aanvrager en verzonden naar de afdeling Opsporing en Ondersteuning van het Nederlandse Rode Kruis. 
Vanuit de twee gesprekken gaat, na een eerste screening, de aanvraag naar het Internationale Rode Kruis in Genève en vervolgens naar het land waar de gezochte personen vermoedelijk verblijven. Daar nemen medewerkers van Rode Kruis/Rode Halve Maan de taken over. 

Minimaal twee vrijwilligers
Bij het behandelen van een aanvraag zijn vanwege de complexiteit altijd twee vrijwilligers betrokken. Emotionele problemen, cultuurverschillen en taalbarrières bemoeilijken de gesprekken. Vaak wordt een (telefonische) tolkendienst ingeschakeld.

Zorgvuldig te werk!
Privacybescherming en aandacht voor de veiligheid van zoekers en gezochten maken een zeer zorgvuldige werkwijze noodzakelijk. Snelle succesjes zijn niet te verwachten. Maar ook op een zeldzame goede afloop kan het team lang teren. 

Vrijwilliger Jaap vertelt over zijn ervaringen: 
"In de praktijk vergt het zoekproces meestal 6 tot 12 maanden, maar soms duurt het langer. Het kan heel ingewikkeld zijn. In veel gevallen is een tracingverzoek dat bij ons binnenkomt een laatste redmiddel om familieleden of verwanten op te sporen, nadat andere pogingen daartoe hebben gefaald. Als er gezocht moet worden in een gebied waar een conflict wordt uitgevochten of waar zich een natuurramp heeft voltrokken, stelt dat hoge eisen aan veiligheidsmaatregelen. Iedereen moet dus heel zorgvuldig werken. 

Ik heb meegemaakt dat het zoekgebied aanzienlijk bleek af te wijken van wat de aanvrager zich ervan herinnerde en wat in de aanvraag was beschreven. Toch is dit werk alle moeite meer dan waard! 

Het mooiste resultaat is uiteraard als het familiecontact wordt hersteld, of de familieleden zelfs worden herenigd."

Vragen?
Neemt u contact op met het Tracing Team Noord Oost Gelderland via tracingnoordoostgelderland@redcross.nl of telefoon 06 - 57 42 11 98.​​