Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord- en Oost Gelderland Dit doen we Internationale activiteiten Humanitair Oorlogsrecht

Humanitair Oorlogsrecht

Het humanitair oorlogsrecht omvat regels die gelden in gewapende conflicten met als doel mensen zo veel mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van oorlogsgeweld. 

Op het Verenigingskantoor is een afdeling Humanitair Oorlogsrecht (HOR) actief. Zij verspreiden kennis over het HOR onder bijvoorbeeld de rijksoverheid, militairen, journalisten en studenten.

Sinds 2002 bestaat ook een Vrijwilligersnetwerk Humanitair Oorlogsrecht, gecoördineerd vanuit het Verenigingskantoor. De leden van het netwerk geven voorlichting aan de eigen Rode Kruis-vrijwilligers, bij plaatselijke groepen en verenigingen en op scholen. 

Plaatselijke afdelingen kunnen deze vrijwilligers uitnodigen voor een themabijeenkomst en zelf leden werven voor het netwerk. ​
​​