Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord- en Oost Gelderland Dit doen we Evenementenhulp

Evenementenhulp

​Cursus Hulpverlenen bij Evenementen

cursus_ehbo.jpgDe Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis heeft in de werkconferenties Noodhulp duidelijk te kennen gegeven dat ze hun huidige positie in de evenementenmarkt willen vasthouden of verbeteren. Daarvoor is het account evenementenhulp in leven geroepen en vanuit dit account worden de afdelingen ondersteund bij hun hulpvragen over hulpverlening bij evenementen en wordt onze organisatie toegankelijker  voor evenementen organisaties. Door aangescherpte wetgeving en veranderende inzichten op de evenementenmarkt is er ook behoefte aan een specifieke opleiding voor hulpverlenen bij evenementen. Het is belangrijk dat de vrijwilliger, behalve over de vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het diploma eerste hulp, ook nog over aanvullende vaardigheden beschikt.Uit een behoefteanalyse onder vrijwilligers, potentiële partners en de accounthouder Evenementenhulp bleek dat er behoefte is aan een gecertificeerde cursus met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen:
 • Protocollair handelen binnen eerste hulpverlening en methodische overdracht van informatie
 • Communicatie tijdens een evenement
 • Opschaling van hulpverlening
 • Omgang met patiënten, opdrachtgevers en partners in de hulpverlening
 • Omgaan met agressie
 • Veiligheid (betreffende zichzelf, hulpvrager en omstanders)

Op basis van de behoefteanalyse en verder onderzoek, wordt er momenteel hard gewerkt aan het ontwikkelen van de cursus "Hulpverlenen bij Evenementen".

De cursus Hulpverlenen bij Evenementen, die 9 dagdelen duurt,  biedt vrijwilligers kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken bij een evenement. Tot deze taken behoren, naast het verlenen van eerste hulp,  onder andere het zorgen voor veiligheid, omgaan met hulpvragers, omstanders en betrokkenen, overdragen van informatie en handelen ten tijde van een calamiteit.
Tijdens de cursus ligt de nadruk op de aan te leren vaardigheden, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van praktijksituaties. De cursus wordt afgesloten met twee praktijktoetsen.
 
De cursus bestaat uit de modules:
 • De organisatie van Evenementenhulp
 • Omgaan met hulpvragers, omstanders en betrokkenen
 • Veiligheid, beeldvorming en Rapportage
 • Methodisch Eerste Hulpverlenen
 • Calamiteiten tijdens een hulpverlening
 • Omgaan met Alcohol en Drugsgerelateerde Incidenten
Kandidaten voor de cursus dienen te beschikken over een vier sterren 1e hulp certificaat,( of een gelijkwaardige, door het Nederlandse Rode Kruis erkende opleiding) een bewijs van deelname "Omgaan met portofoon en mobilofoon" van maximaal 2 jaar oud en hebben een intakegesprek gehad met het hoofd evenementenhulp.
 
Vanaf januari 2010 zal de cursus "Hulpverlenen bij Evenementen" georganiseerd worden door de Opleiding- en Trainingscentra.
 
Aanvragen voor de cursus in 2010 kunnen ingediend worden bij de Gewestelijk Medewerker Educatie in het O&T.
 
De kosten van de cursus zullen ongeveer € 137,50,- per deelnemer bedragen en voor rekening van de afdeling of het district komen. De cursuskosten zijn verwerkt in de adviesprijs voor evenementenhulpverleners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gewestelijk Medewerker Educatie in uw gewest of met Martje Langbroek, Adviseur Opleidingen Noodhulp Nationaal mlangbroek@redcross.nl.