Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord- en Oost Gelderland Dit doen we

Waarom doen we wat we doen?

Onze missie

Het Rode Kruis wil waar dan ook menselijk lijden voorkomen en verzachten, levens en gezondheid beschermen en het respect voor de mens waarborgen. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen.

​Hoe willen we dat doen? onze visie

Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijden van de grootste nood niemand alleen staat. Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van gemeen­schappen dusdanig versterken, dat mensen zichzelf én anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.

​Zelfredzame, weerbare mensen maken ook de samenleving als geheel sterker. Mede daarom heeft onze hulpverlening een tijdelijk karakter: We helpen mensen bij het anticiperen en reageren op noodsituaties en helpen hen vervolgens op weg om als zelfred­zame en weerbare mensen het leven weer op te pakken. Centraal hierbij staat ook het versterken van de onderlinge hulpbereidheid. De wisselwerking tussen wederzijds respect en hulpbereidheid is immers cruciaal voor een medemenselijke samenleving. ​