Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord- en Oost Gelderland Actueel Nieuws Nieuwjaarsbijeenkomst Doetinchem
7 februari 2012 |

Nieuwjaarsbijeenkomst Doetinchem

NIEUWSJAARSBIJEENKOMST DOETINCHEM

 
Voorzitter Hielke de Boer is zeer verheugd dat hij op 5 januari meer dan 60 vrijwilligers en partners kan verwelkomen in restaurant Het Onland voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Doetinchem.
Alle groepen zijn vertegenwoordigd en dat bevordert de binding tussen de vrijwilligers.
Na de koffie en voor het drankje gaat de voorzitter nader in op de verschillende activiteiten in 2011. Het was een goed jaar en hij roemt de grote en onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers. De maatschappelijke stages gaan niet altijd vlekkeloos en dat wreekte zich vooral bij het aantal collectanten bij de jaarlijkse collecte.
 
Het rumoer over de Vakantiehuizen zal ook in 2012 nog doorklinken.
De gehele financiële situatie van het Rode Kruis zal de afdeling Doetinchem zeker raken. De organisatie van de collecte in juni zal mede daarom veel aandacht vragen. Hij roept alle vrijwilligers op zich aan te melden als collectant; het mag ook een gezinslid of buurtgenoot zijn.
 
Het is fijn dat er ook dit jaar weer een aantal jubilarissen zijn.
Dori van Til krijgt alsnog haar onderscheidingsteken voor 60 jaar vrijwilliger in 2011. Het overlijden van haar man en haar ernstige ziekte hadden dit nog niet mogelijk gemaakt. Hielke is blij dat Dori er weer bij is en ‘gewoon’ door gaat.
Diny Diks-Stevens (20 jaar), Jos van Wely (20jaar) en Gerard te Pas (10 jaar) krijgen hun dik verdiende onderscheiding, een cadeaubon en een bos bloemen.

Om 22.00 uur gaan alle aanwezigen na de gezellige avond tevreden naar huis en voor het eerst sinds 3 jaar hoeft dat niet over gladde wegen.