Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord- en Oost Gelderland Actueel Nieuws De omgevingsscan: op zoek naar de meest kwetsbaren in mijn omgeving
25 mei 2013 |

De omgevingsscan: op zoek naar de meest kwetsbaren in mijn omgeving

Op donderdagavond 2 mei heeft een Taakveld 2-overleg plaatsgevonden met als belangrijkste onderwerp: de Omgevingsscan. De 17 aanwezigen hebben een korte workshop gevolgd en hierin hun eigen omgeving in kaart gebracht. Wat weten wij van onze omgeving en hoe kunnen we onze hulpverlening verbeteren? 


De missie van het Nederlandse Rode Kruis is mensen helpen die het meest kwetsbaar zijn. Maar wie zijn dat precies? Waar vinden wij hen? En wat hebben ze precies nodig? Met een omgevingsscan zoeken we antwoorden op deze en nog meer vragen.

Specialist Zelfredzaamheid
Hanneke Verweij, adviseur bij het Nederlandse Rode Kruis en specialist Zelfredzaamheid ond​ersteunt de afdelingen van het district Achterhoek. Ze wil graag meedenken en meewerken in een pilot van één van de aanwezige afdelingen. Hanneke begeleidt deze avond. Wat is de omgevingsscan?
Een blik in de eigen omgeving; een wijk, een deel van een wijk, een buurt. Op zoek naar kwetsbare mensen, nog kwetsbaarder in een noodsituatie. 

De omgevingsscan is een hulpmiddel om goed om ons heen te leren kijken en gebruik te maken van onze kennis en dat van anderen. Met de juiste personen op de juiste plek. We hebben allemaal onze eigen kwaliteiten, kennis en netwerken. Daarom is het belangrijk om met elkaar een projectgroep te vormen, waar diverse kwaliteiten in vertegenwoordigd zijn. 


Hoe ziet mijn eigen omgeving eruit?
De aanwezigen worden door Hanneke in vier groepen verdeeld en voeren de volgende opdracht uit: 

  • Teken een buurt of wijk in blokken: type gebouwen, huizen, flats. Denk aan verzorgingshuizen, scholen, winkels etc.
  • In wat voor omgeving bevindt deze wijk zich? Bos, kust, vliegveld, industrie,... 
  • Waar wonen de kwetsbare mensen?  
  • Wat gebeurt er in de getekende wijken of buurten bij een noodsituatie (grote ramp of kleine noodsituatie in of rond huis)?  
De cases zijn in groepsverband besproken.

  

Aan het eind van de bijeenkomst is een handleiding van de omgevingsscan uitgedeeld. Hierin staat het project stapsgewijs beschreven. Ook bevat de handleiding een korte samenvatting van diverse onderzoeken die gedaan zijn naar trends in de samenleving (risico + risicofactoren). 

Denk met ons mee!
Ben je vrijwilliger en wil je ook meedenken over de toekomst van onze hulpverlening? Meld je dan aan bij Alexander Dudok van Heel, lid dagelijks bestuur, of Hanneke Verweij, adviseur, via achterhoek@redcross.nl​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​