Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord-Holland Noord Dit doen we Dit zijn we

Dit zijn we

Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook. Het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn. Mensen die zonder hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen. 

Vrijwilligers leveren een actieve bijdrage aan het versterken van lokale gemeenschappen. In tijd van de grootste nood staat niemand alleen. Door onze hulpverlening versterken we de zelfredzaamheid van de gemeenschappen, dusdanig dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid. 
 

Voor de activiteiten in Nederland zijn 34.000 vrijwilligers verantwoordelijk. Het werk is zeer divers.

 

Onze werkwijze? We bekijken voortdurend waar onze hulp het hardst nodig is, overleggen met hulpvragers en bieden concrete oplossingen aan. Waar het kan, helpen we. Het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk! Ons werk in binnen- en buitenland is alleen mogelijk dankzij de giften van bedrijven en particulieren.