Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Nieuwe Waterweg Noord Dit doen we Eerste hulp Hulp bij evenementen - EHBO

Hulp bij evenementen - EHBO

Het Rode Kruis Nieuwe Waterweg Noord verzorgt eerste hulp bij evenementen. Deze evenementen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld een kleinschalige sportwedstrijd, maar ook grootschalige evenementen, zoals festivals, behoren tot ons takenpakket.
Het taakveld Noodhulp Nationaal biedt eerste hulp door goed opgeleide vrijwilligers. Binnen de organisatie worden de vrijwilligers opgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die aan ons worden gesteld vanuit organisaties en de overheid.
De co√∂rdinator evenementenhulp is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de aanvragers en zorgt voor voldoende bezetting. Hij/zij maakt een inschatting van de benodigde menskracht en materialen. Het Rode Kruis beschikt over alle materialen die nodig zijn om de evenementen veilig te laten verlopen. Naast verbandmaterialen wordt er gebruik gemaakt van AED's, brancards en andere hulpmiddelen. Bij grote inzetten wordt gebruik gemaakt van telecommunicatie-apparatuur. Wij beschikken over een eigen verbindingsdienst. Verder worden de Rode Kruis-voertuigen ingezet indien nodig.
De vrijwilligers worden, behoudens een kostenvergoeding, niet betaald voor hun inzet. Wij vragen wel een vergoeding voor geleverde diensten. Dit wordt gebruikt voor o.a. opleidingen, materialen en kleding.
 
Heeft u vragen of wilt u een aanvraag voor hulpverlening indienen, neem dan contact met ons op:

nieuwewaterwegnoord@redcross.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 010 -2342049