Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Nieuwegein Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

Internationale activiteiten

 
De afdeling Nieuwegein van het Rode Kruis Heeft zich contractueel verplicht om  een drietal projecten in het buitenland financieel te ondersteunen. De benodigde gelden worden onder anderen door de jaarlijkse collecte opgebracht.
Deze ondersteuning loopt tot en met 2014. Daarna wordt besloten of en hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld en voor welk doel. 

RUNDU

 
In Rundu (de partnerstad van Nieuwegein in Namibië) wordt een project voor wezen en kwetsbare kinderen ondersteund, het zogenaamde soupkitchen-project. Kinderen, die vaak bij grootouders of familie zijn ondergebracht, worden een deel van de dag opgevangen en krijgen dan een warme maaltijd. De organisatie ter plekke zorgt er ook voor dat de kinderen naar school gaan. Er nemen ruim 200 kinderen aan dit project deel.

STILLE RAMPEN
Er wordt een financiële bijdrage geleverd aan het noodfonds “Stille Rampen” van Nederlands Rode Kruis. Het gaat hierbij over rampen, die ergens ter wereld plaatsvinden, maar niet van die omvang zijn dat er aparte acties voor op touw worden gezet.
 
 


GROTE RAMPEN INTERNATIONAAL

Rampen met grote, meestal desastreuze gevolgen, worden door het Nederlandse Rode Kruis apart op de agenda gezet. In zulke gevallen worden alle afdelingen in Nederland benaderd voor een extra gift. De afdeling Nieuwegein bekijkt dan hoeveel er op dat moment beschikbaar kan worden gesteld, afhankelijk van de financiële situatie op dat moment.