Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Nieuwegein Actueel Nieuws Opbrengst collecte 2013
11 juni 2013 |

Opbrengst collecte 2013

​De collecteweek  2013 is inmiddels weer achter de rug. De totale opbrengst  was € 6.754 euro. Dit prima resultaat werd bereikt door de inzet van 68 collectanten. Vorig jaar waren dit er 91. De opbrengst  was weliswaar wat lager dan het topjaar 2012, maar de gemiddelde opbrengst per persoon was nu iets hoger.
Dat er minder collectanten waren komt door de uitval van de verplichte maatschappelijke stages van middelbare scholieren en door een behoorlijk aantal afzeggingen door collectanten vlak voor het begin van de collecte. Grote waardering voor de mensen die wel op pad gegaan zijn en voor  de 6 wijkcoördinatoren en voor onze penningmeester, Hans Hoftijzer, die deze grote operatie jaarlijks organiseert en coördineert. Een enorm karwei. Zonder al deze inzet is de collecte niet mogelijk.