Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Meierijstad Boekel Boxtel Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

Internationaal Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie met in bijna alle landen in de wereld een eigen Rode Kruis organisatie. Bij rampen of oorlog schieten alle landelijke Rode Kruisorganisaties de zustervereniging in het betreffende land te hulp.

Onze afdeling ondersteunt deze internationale hulpverlening door:

  • het geven van voorlichting over de internationale hulpverlening door het Rode Kruis; aan interne vrijwilligersgroepen, externen zoals scholen en andere organisaties;
  • het verlenen van financiële steun aan specifieke projecten of aan thematische activiteiten, bijvoorbeeld noodhulpfinanciering of financiering van 'stille rampen';
  • het geven van ondersteuning aan een project van een Rode​ Kruis of Rode Halve Maan zustervereniging in een ontwikkelingsland middels informatieoverdracht en/of financiële middelen.

 

Nationaal De Nederlandse Rode Kruis ondersteuning in geval van rampen is georganiseerd op het niveau van de veiligheidsregio's. Hiervoor staan bevolkingszorg -teams paraat.

 

Bevolkingszorg

Het bevolkingszorg-team is onmisbaar tijdens een ramp en/of dreigende ramp. Dit team is er om te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij een (dreigende) ramp opgevangen worden. Het team assisteert de gemeente bij de eerste opvang van evacués.

 

Mensen die zich in een stresssituatie bevinden hebben vaak bewust of onbewust behoefte aan basale zaken: een gesprek, koffie en broodjes en bij langere opvang, artikelen voor de persoonlijke verzorging en alles wat een verblijf in een opvangcentrum leefbaar kan maken. Het bevolkingszorg -team zorgt hiervoor.

Het team kan ook voorkomen dat de vrijwilligers geconfronteerd worden met een verlies of vermissing van verwanten en/of bekenden van de slachtoffers, ook op een slechtnieuws gesprek zijn de vrijwilligers voorbereid en getraind.

Ervaringen hebben ons geleerd dat de opvang van niet gewonde slachtoffers een eerste stap op weg is naar de verwerking van datgene wat men heeft meegemaakt. Juist in deze situaties is het belangrijk dat men het verhaal kwijt kan, een luisterend oor kan vinden, begrip krijgt van goed getrainde, vriendelijke en begripvolle vrijwilligers.

In een voor het slachtoffer ongewone situatie kunnen lichte verwondingen in eerste instantie soms verborgen blijven. Onze vrijwilligers worden speciaal getraind om alert te zijn op deze verborgen verwondingen.

 

De bevolkingszorg teamleden komen regelmatig bijeen voor opleiding en teambuilding. Daarnaast draait het team mee in het (veiligheids-) district bij grootschalige oefeningen van gemeentes.

 

Meer informatie mail naar: Marina de Klijn: deklijn@xs4all.nl