Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Liemers-Oost Dit doen we Op zoek naar familie

Op zoek naar familie

​De afgelopen 12 jaar heeft het Nederlandse Rode Kruis zorg gedragen voor de Hulplijn Vermiste Personen. Een lijn die voor veel achterblijvers van vermisten van groot belang is geweest.
Het Nederlandse Rode Kruis heeft echter een groot verandertraject voor de boeg. Wij hebben in december 2012 aangekondigd, dat wij ons gaan richten op kerntaken rondom noodhulp, rampenvoorbereiding en Eerste Hulp.

Hulplijn Vermiste Personen
Alle huidige activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis zijn daarom onder de loep genomen. Meerdere activiteiten zullen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Hieronder valt tot onze spijt ook de hulpverlening van de Hulplijn Vermiste Personen (HVP). Dit laat onverlet dat de activiteiten van de HVP zinnig en relevant zijn; zij voorzien in een maatschappelijke behoefte die voorheen niet in Nederland was belegd. De functie van de HVP staat daarom ook niet ter discussie.


Openhouden van de Hulplijn
Wij hebben de afgelopen periode op verschillende manieren geprobeerd om in samenwerking met andere partijen de Hulplijn open te houden. Dit heeft ertoe geleid dat met hulp van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gewerkt aan overdracht van de HVP aan het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie (LBVP) en Slachtofferhulp Nederland (SHN). Beide organisaties verrichten al taken die goed aansluiten bij de hulpverlening van de HVP.


Consequenties
•Wegens de reorganisatie van de HVP wordt de 0800-hulplijn per 22 maart a.s. tijdelijk gesloten voor nieuwe hulpvragen van achterblijvers bij het NRK. Wij realiseren ons dat het besluit om de HVP in deze vorm af te bouwen consequenties kan hebben voor hulp bij vermissing. Bijgevolg wordt voor vermisten en achterblijvers van vermiste personen een wegwijzer ‘wat te doen bij vermissing’ op onze website geplaatst.
•Per mei 2013 wordt de Hulplijn definitief gesloten bij het Nederlandse Rode Kruis. Tot die tijd kunnen hulpvragers uiteraard bij ons terecht voor urgente zaken en eventuele doorverwijzingen.
•Achterblijvers van een minderjarige of jongvolwassen vermiste kunnen begeleiding overwegen van het Centrum Internationale Kinderontvoering en Kindvermissing (Centrum IKO). Deze organisatie heeft ook het Europese 116000-nummer voor vermiste kinderen in beheer.
•Wij zullen de Vereniging Achterblijvers na Vermissing dit jaar nog ondersteunen bij de organisatie van de Nationale Dag van de Vermisten op 7 juni a.s. te Utrecht.
•Het telefoonnummer 0800-VERMIST is met ingang van 22 maart 2013 niet meer bereikbaar. Tot eind april is de Hulplijn nog bereikbaar op donderdagen, tussen 13.00 en 16.30 uur, op telefoonnummer 070 – 44 55 645.
Wij hebben het volste vertrouwen dat het Centrum IKO en de Vereniging Achterblijvers na Vermissing, het LBVP en SHN vanuit hun eigen professionaliteit de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden bij de hulp aan achterblijvers.