Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Liemers-Oost Actueel Nieuws Jaarvergadering maandag 14 april 2014
8 april 2014 |

Jaarvergadering maandag 14 april 2014

Maandag 14 april a.s. zal in het Rode Kruisgebouw aan de Mozartlaan 138 te Zevenaar de jaarvergadering van de Afdeling Liemers Oost gehouden worden.  De aanvangstijd is: 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering d.d. 4 november 2013.
4. Financieel verslag 2012.
5. Financieel verslag 2013.
6. Fusie met de afdeling Rijnwaarden.
7. Aanschaf nieuwe bus.
8. Rondvraag.
9. Uitreiking medailles voor trouwe dienst.
10. Sluiting.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen vóór t/m de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres: Biezenweide 7 te Zevenaar.

Wij nodigen u uit om na afloop van de vergadering een drankje en een hapje met ons te nuttigen.