Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Leiden Wat kunt u doen Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage

Een maatschappelijke stage bij het Nederlandse Rode Kruis is voor jongeren een uitgelezen kans om ervaringen op te doen voor het leven. Daarnaast staat een stage altijd mooi op een later cv. Een stage bij het Nederlandse Rode Kruis zal nooit misstaan! Het Rode Kruis is uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders van maatschappelijke stages, met uiteenlopende activiteiten op het gebied van sociale hulp, pleitbezorging of fondsenwerving. Vanaf het schooljaar 2011/2012 biedt het Rode Kruis Leiden maatschappelijke stages aan.

Een maatschappelijke stage (MAS) bij het Rode Kruis kan in de directe leefomgeving door bv te helpen bij een activiteit van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Maar ook door bv een ludieke activiteit op te zetten voor de landelijke activiteit 3FMSerious Request. Het is belangrijk om te kijken wat bij de leerling en de school past.

Leerlingen kunnen op een leuke en inspirerende manier kennis maken met andere aspecten van de samenleving. Via een maatschappelijke stage bij het Nederlandse Rode Kruis komen leerlingen op een andere manier in aanraking met de maatschappij.

Ten slotte komen leerlingen in contact met veel mensen. Er zijn 120 miljoen Rode Kruis vrijwilligers actief wereldwijd. In Nederland zijn dit er ruim 32.000. Een maatschappelijke stage brengt jongeren in contact met deze vrijwilligers. Vrijwilliger zijn bij het Rode Kruis betekent actief zijn in een grote nationale en internationale organisatie. Jongeren kunnen al vroeg in hun leven een breed netwerk opbouwen.
 
Vele jongeren die zich al eens eerder hebben ingezet voor het Rode Kruis vonden het zo leuk dat zij zich vaker willen inzetten. Het Rode Kruis heeft voor iedereen iets te bieden.
 
Klik op onderstaande linken voor meer informatie:
MaS bij het Rode Kruis Leiden 
Overzicht Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stage wettelijk geregeld?
Vanuit de gedachte 'Samen leven kun je leren' heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maatschappelijke stages in het leven geroepen. Het doel van deze stages is dat jongeren, in de vorm van vrijwilligerswerk, een bijdrage leveren aan de samenleving. Vanaf het schooljaar 2011 is de maatschappelijke stage vanuit het ministerie verplicht gesteld. Alle middelbáare scholieren tussen de 12 en 18 jaar moeten dan tijdens hun gehele middelbare schoolperiode op zijn minst 30 uur vrijwilligerswerk doen. Het kabinet heeft helaas inmiddels besloten om de maatschappelijke stage in zijn huidige vorm met ingang van september 2014 uit het lespakket te schrappen. Op dit moment wordt tussen scholen en maatschappelijke organisaties druk overleg gevoerd of en in welke vorm de maatschappelijke stage een doorstart kan maken.

Informatie
Neem contact op met Renée van Riessen telefoon: 071- 531 3705 of stuur een mail naar mas@rodekruisleiden.nl