Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Leiden Actueel Nieuws Rode Kruis nieuwe stijl; meer samenwerking
26 maart 2015 |

Rode Kruis nieuwe stijl; meer samenwerking

​Het bestuur van het Rode Kruis afdeling Leiden e.o. onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van samenwerking met de afdeling Voorschoten.​

De toekomst van de afdeling Voorschoten is onder druk komen te staan vanwege de voorziene moeilijkheden met de uitvoering van de nieuwe kerntaken van het Rode Kruis, die bestaan uit Nood-/Evenementenhulp, Zelfredzaamheid en Respect en Hulpbereidheid. 

De huidige activiteiten van de afdeling Voorschoten zijn nu in hoofdzaak gericht op Sociale Hulp. Er is geen enkele ervaring met de gevraagde Nood-/Evenementenhulp. De afdeling Leiden heeft die wel.

Mede gezien de samenstelling van het vrijwilligersbestand (met een meerderheid van vrijwilligers op senior leeftijd) acht het bestuur  VAN DE AFDELING VOORSCHOTEN  het moeilijk haalbaar om de nieuwe activiteiten zelfstandig te concretiseren in Voorschoten.

Een stuurgroep, bestaande uit Kiek Alkemade, Ton de Roo (beiden Voorschoten), Els Wardenaar en Dyske Beelen (beiden Leiden) is gevormd  om het onderzoek in goede banen te leiden.

De informatie uit de inventarisatiefase (april/mei) resulteert in een evaluatie, die inzicht geeft op welke gebieden er kan worden samengewerkt en of een samengaan van de afdelingen op den duur wenselijk is.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Els Wardenaar, Rode Kruis Leiden via secretaris@rodekruisleiden.nl​ of telefonisch via 06 – 438 309 61.

Het Bestuur van Rode Kruis Leiden e.o.