Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Leiden Actueel Nieuws Rode Kruis afdelingen Voorschoten en Leiden samen verder
29 juni 2015 |

Rode Kruis afdelingen Voorschoten en Leiden samen verder

​Met ingang van 1 januari 2016 gaan de Rode Kruis afdelingen Voorschoten en Leiden en omstreken samen verder onder de naam Rode Kruis Leiden e.o. Uit het eerder gehouden onderzoek blijkt duidelijk dat samengaan een win/win situatie tot gevolg heeft met als doel om kennis te delen, samen sterker te worden en efficiënter te werken. De besturen van de afdeling Voorschoten en Leiden hebben gezamenlijk ingestemd met dit besluit.

​Met de sterke Noodhulp/Evenementenhulp van Leiden en het gezamenlijk opzetten van Zelfredzaamheid kunnen de nieuwe kerntaken van het Nederlands Rode Kruis ook voor Voorschoten worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de toekomst van het Rode Kruis in Voorschoten gewaarborgd. Bovendien wordt het probleem ondervangen van het bestand van overwegend oudere vrijwilligers in Voorschoten. Henny Keereweer, voorzitter van het Rode Kruis Leiden: “Wij zien het samen gaan van onze afdelingen als een mooie kans om de lokale activiteiten van het Rode Kruis in de Leidse regio verder uit te bouwen.” (klik hier voor het interview)
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat de sociale activiteiten in Voorschoten per 1 januari 2016 worden beëindigd. Het streven is de activiteiten onder te brengen bij andere organisaties in Voorschoten. Gesprekken daarover zijn inmiddels gaande. De computer- en taalcursussen en de EHBO-workshops vallen onder Zelfredzaamheid en blijven dus bestaan.
 
Na 1 januari 2016 is er maar een gebouw nodig. Leiden heeft een eigen gebouw aan de Apollolaan 1B, dat genoeg ruimte biedt voor de activiteiten van Leiden en Voorschoten samen. De rommelmarkt blijft bestaan op dezelfde plaats de Professor Einsteinlaan in Voorschoten. Voor iedereen makkelijk bereikbaar, ook vanuit Leiden. Martin Pronk (nu secretaris van de afdeling Voorschoten) zal deze activiteit bij de afdeling Leiden e.o. gaan coördineren.
 
In het bestuur van de afdeling Leiden e.o. gaat Ton de Roo (nu lid van het bestuur van de afdeling Voorschoten) de belangen van eerdergenoemde afdeling behartigen.
 
Het komende half jaar zal worden gebruikt om de plannen verder uit te werken, zodat de kerntaken van het Rode Kruis (Noodhulp/Evenementenhulp, Zelfredzaamheid, Respect en Hulpbereidheid en Fondsenwerving) verder worden gerealiseerd.
 
Alle vrijwilligers van het Rode Kruis Voorschoten en Leiden zijn reeds persoonlijk of per e-mail op de hoogte gesteld.